Ο Κεντρικός Έλεγχος και η Ενεργειακή Διαχείριση Κτιρίων, αποτελούν πλέον μια αδήριτη ανάγκη, στην προσπάθεια της σύγχρονης επιχείρησης να μειώσει το ενεργειακό κόστος στις εγκαταστάσεις της. Η ανάγκη αυτή, απαιτεί ορθή λειτουργία, απόλυτο έλεγχο και ευέλικτες λύσεις, που μόνο μία εξειδικευμένη εταιρία με γνώση και πείρα στο αντικείμενο, μπορεί να προσφέρει.

Η ελληνική εταιρεία ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., έχει πολυετή και αποδεδειγμένη πείρα στον σχεδιασμό, την προμήθεια, την εγκατάσταση και τη συντήρηση Συστημάτων Κεντρικού Ελέγχου και Ενεργειακής Διαχείρισης – BEMS, με μεγάλο αριθμό εγκατεστημένων συστημάτων σε επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων.

Το έμπειρο και υψηλά καταρτισμένο Προσωπικό, μαζί με τις πολύχρονες Συνεργασίες με τους παγκόσμιους ηγέτες στο χώρο των ΒΕΜS (Honeywell, TREND Control), προσφέρουν την πιο αποτελεσματική Ενεργειακή Διαχείριση & Έλεγχο των Συστημάτων σας και μάλιστα με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

Βέλτιστες Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας για κάθε Εγκατάσταση, με «χειροπιαστό» αποτέλεσμα για την Επιχείρηση σας

Η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ έχει αναπτύξει λύσεις ΒΕΜS προσαρμόσιμες σε κάθε περιβάλλον, που καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών, τόσο για τις μεσαίου και μικρού μεγέθους Εγκαταστάσεις όπως γραφεία, εμπορικά καταστήματα, καταστήματα τραπεζών αλλά και κατοικίες, όσο και για Εφαρμογές (PLC) μεγάλης και πολύ μεγάλης κλίμακας όπως εργοστάσια, αποθήκες, Δημόσια έργα και ειδικές κατασκευές (π.χ τούνελ).

Οι λύσεις BEMS της ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ, έχουν εξοικονομήσει ενεργειακό κόστος 10-30% (μεσο-σταθμικά συγκριτικά στοιχεία ετήσιας διάρκειας ανά εγκατάσταση), σε κάθε εφαρμογή στην οποία εγκαταστάθηκαν.