Εξοικονόμηση ενέργειας

Σήμερα, η ανάγκη για έλεγχο, διαχείριση και μείωση των ενεργειακών δαπανών, κυρίως στην ηλεκτρική ενέργεια, δεν είναι μόνο σημαντική αλλά γίνεται κρίσιμη ακόμα και για τη βιωσιμότητα μιας Επιχείρησης. Στην Επιχείρηση σας, κάθε ημέρα διαπιστώνετε πολλές «χαμένες» ώρες ή χρήσεις ενέργειας.

Οι λύσεις τύπου Building Energy Management Systems (BEMS) που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, δίνουν άμεσες απαντήσεις με τη βοήθεια της τεχνολογίας, ακριβώς σε αυτές τις «χαμένες» ενεργειακές ώρες χρήσης.

Ενεργειακή σπατάλη στα κτίρια εμπορικής χρήσης

Το ύψος της ενεργειακής σπατάλης στα κτίρια εμπορικής χρήσης, όπως γραφεία, καταστήματα λιανικής, αποθήκες κ.α., εκτείνεται μεταξύ 5% και 30%. Οι κύριες αιτίες εντοπίζονται σε ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά των κτιρίων αυτών, όπως η παρουσία πολλών εμπλεκομένων, η απουσία μόνιμου προσωπικού και η έλλειψη ενεργειακής συνείδησης από τους ενοίκους, χαρακτηριστικά τα οποία αυξάνουν τις πιθανότητες κατασπατάλησης ενέργειας καθημερινά.

Το Energy Box της Ζαριφόπουλος

Είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα Επιτήρησης, Καταγραφής και Διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας, όπου σε συνδυασμό με την πλατφόρμα λογισμικού Watch Tower, γίνεται ένα ισχυρότατο εργαλείο εξοικονόμησης ενέργειας, σε οποιαδήποτε εγκατάσταση επαγγελματικής ή ιδιωτικής φύσεως, μικρής, μεσαίας ή και μεγάλης κλίμακας.

Τι κάνει το Energy Box

Με την βοήθεια μετρητών σε επιλεγμένα σημεία της εγκατάστασης, καταγράφει και αποστέλλει αυτόματα ενεργειακά δεδομένα στην Watchtower cloud πλατφόρμα ανάλυσης, μετατρέποντας τα σε αξιοποιήσιμη πληροφορία, φιλική και κατανοητή από τον χρήστη. Έτσι μπορείτε να χειριστείτε αυτόματα, κατά βούληση ή βάσει «σεναρίων εξοικονόμησης» που θα σας υποδείξουμε, τα ενεργειακά φορτία της επιχείρησης σας, διορθώνοντας, αυξομειώνοντας θερμοκρασίες, ισχύ ή ένταση ακόμα και απομακρυσμένα, μέσω Web Server ή κινητού τηλεφώνου.

Τα πλεονεκτήματα του Energy Box

  • 10 έως 30% εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε ετήσια βάση.
  • Χαμηλό κόστος και ευκολία εγκατάστασης, λόγω τυποποίησης του προϊόντος και όχι «ευκαιριακής σύνδεσης» συστημάτων, με την εγγύηση της ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ.
  • Αυτόματη καταγραφή και παρακολούθηση θερμοκρασίας επαγγελματικών ψυγείων, σχετικής υγρασίας χώρων, κ.α., για εναρμόνιση με τα πρότυπα ασφάλειας τροφίμων (π.χ. HACCP).
  • Εύκολη διασύνδεση (έκδοση LAN ή GPRS) και φιλικότητα χειρισμού, ακόμα και μέσω και μέσω smartphone ή tablet.
  • Απλή χρήση, αφού δεν απαιτεί καμία ιδιαίτερη γνώση χειρισμού και η διαχείριση γίνεται μέσω user friendly περιβάλλοντος.
  • Επιτήρηση και Βελτίωση Ποιότητας Αέρα του περιβάλλοντος χώρου εγκατάστασης, βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων δεικτών.
  • Βέλτιστη Διαχείριση εσωτερικού και εξωτερικού φωτισμού, μέσω αισθητήρα φωτεινότητας.

Aποκτήστε το Energy Box

Το Energy Box σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και διατίθεται αποκλειστικά και μόνο από την εταιρεία ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ σε δύο εκδόσεις: mini έως 5 φορτία και midi έως 10 φορτία. Είναι άμεσα διαθέσιμο και συνοδεύεται με ειδικό οδηγό χρήσης και σεναρίων εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και την αμέριστη στήριξη των ανθρώπων μας, οι οποίοι θα σας ενημερώσουν αναλυτικά για τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη της Επιχείρησης σας από το Energy Box. Ελάτε σε επαφή με τον Ειδικό Σύμβουλο Ενεργειακών Υπηρεσιών.