kentrikos-stathmos-51

Σαν Εγκαταστάτης, η επιλογή σας για έναν αξιόλογο Κεντρικό Σταθμό παρακολούθησης είναι μείζονος σημασίας. Μετά την ολοκλήρωση μιας εγκατάστασης και τοποθέτησης ενός συστήματος συναγερμού στο χώρο του πελάτη, ο Κεντρικός Σταθμός Παρακολούθησης θα σας εκπροσωπεί και θα σας αντιπροσωπεύει στους πελάτες σας, οι οποίοι τυπικά θα αλληλοεπιδρούν και θα επικοινωνούν συχνότερα με τον Κεντρικό Σταθμό.

Τελικά ο Κεντρικός Σταθμός θα είναι υπεύθυνος περισσότερο από εσάς για την καλή λειτουργία των πελατών σας. Τι προσδοκίες μπορεί να έχει ένας εγκαταστάτης από τον Κεντρικό Σταθμό; Τι απαιτήσεις είναι λογικές και ποιες εφικτές; Ας δούμε μερικά από τα στοιχεία που απαρτίζουν την επιλογή του Κέντρου Λήψης Σημάτων από έναν εγκαταστάτη.

Προσεκτική Θεώρηση Κόστους

Εάν ρωτήσουμε εγκαταστάτες για την επιλογή και την δέσμευση τους με τον Κεντρικό Σταθμό, το πρώτο που ακούμε είναι ότι θα πρέπει να είναι φθηνός και οικονομικά αποδοτικός. 
Η απλουστευμένη αυτή προσέγγιση και κυρίως οικονομικοί λόγοι καθοδηγούν συχνά την απόφαση επιλογής Κεντρικού Σταθμού για την παροχή συμβολαίων παρακολούθησης προς τους τελικούς πελάτες.

Η απόφαση όμως μόνο με βάση την «οικονομική σύγκριση» αποτελεί μία δραματικά απλουστευμένη και απλοποιημένη διαδικασία επιλογής, για να στηρίξει ο εγκαταστάτης το επιχειρηματικό του μέλλον.
 Η έρευνα για την επιλογή ενός Κέντρου Λήψης Σημάτων θα πρέπει να απέχει από μία και μόνο οικονομική σύγκριση. Απαιτεί εστίαση σε ποιοτικά χαρακτηριστικά παροχής υπηρεσιών και συνεργασίας.

Η λανθασμένη επιλογή του Κεντρικού Σταθμού μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εταιρία που αναλαμβάνει την εγκατάσταση με αρκετούς τρόπους. Όταν δεν εξυπηρετούνται οι προσδοκίες των πελατών, τότε αυτό θα έχει οικονομικό αντίκτυπο μελλοντικά. 
Όταν το Κέντρο δεν παρακολουθεί και δεν χειρίζεται επιμελώς τα σήματα συναγερμού, ή αν παρουσιάζει συχνούς ψευδείς συναγερμούς, αυτό θα οδηγήσει σε μη ικανοποιημένους πελάτες. 
Όταν υπάρχει μια διαφωνία σχετικά με το ποσοστό χρέωσης, ή με πιθανά επιπλέον κόστη τροποποίησης, αυτό θα έχει τελικά οικονομικό αντίκτυπο.

alarm-receiving-center-2

Λάβετε υπόψη σας τις ανάγκες των πελατών

Ένας κεντρικός Σταθμός έχει δύο είδη πελατών: Τον Εγκαταστάτη και τον Πελάτη. Μερικές φορές παραβλέπεται το γεγονός ότι κάθε τύπος πελάτη έχει τις δικές του προσδοκίες και ανάγκες. Ο Τελικός Πελάτης θέλει άμεση ανταπόκριση, έγκαιρο χειρισμό, καθαρή «επικοινωνία» με τον Χειριστή, και επαφή με έμπειρο προσωπικό. Υπάρχουν πολλές ανησυχίες για την εκπλήρωση αυτών των προσδοκιών, που ο υπερσύγχρονος Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός – ΕΡΜΗΣ καλύπτει ιδανικά.

Ο τελικός πελάτης μπορεί να μην γνωρίζει αρκετά για να απαντήσει στα παραπάνω, αλλά ο Εγκαταστάτης που πουλά και εγκαθιστά το σύστημα πρέπει να γνωρίζει.
 Ο Εγκαταστάτης θα πρέπει να ρωτήσει διαφορετικά πράγματα πριν εμπιστευθεί το οικονομικό του μέλλον και τη συνεργασία με ένα Κεντρικό Σταθμό.

Η χρήση του Internet για την παρακολούθηση της δραστηριότητας των σημάτων από τα συστήματα ασφάλειας των πελατών θα πρέπει να είναι διαθέσιμη. Οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες σε Πελάτες και Εγκαταστάτες με εναλλακτικούς και ποικίλους τρόπους επικοινωνίας Internet, κινητού, PDA, fax αλλά και από το τηλέφωνο.

Ο τρόπος επικοινωνίας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, θα σας επιτρέψει να προσφέρετε εξαιρετικές και μοναδικές υπηρεσίες στους πελάτες σας.
 Πολλοί μεγάλοι και πρωτοπόροι Κεντρικοί Σταθμοί διαχωρίζουν τις λειτουργικές απαιτήσεις του Χειρισμού από αυτές της εξυπηρέτησης των Εγκαταστατών ή της διαχείρισης των δεδομένων.

Αυτό επιτρέπει στους Εγκαταστάτες να ενημερώνονται για διαδικασίες όπως: να θέτουν συστήματα σε διαδικασία δοκιμών, να βλέπουν πληροφορίες για τους συναγερμούς και να εξυπηρετούνται για λογιστικές ή άλλες τεχνικές πληροφορίες που τους αφορούν, χωρίς να θέτουν τον χειριστή εκτός λειτουργίας. 
Την ίδια στιγμή οι Τελικοί Πελάτες λαμβάνουν πιο άμεση εξυπηρέτηση διότι ο Χειριστής δεν αναλώνεται στην εξυπηρέτηση ενός Εγκαταστάτη.

Η διαφοροποίηση των υπηρεσιών που προσφέρουμε στο Κέντρο Λήψης Σημάτων μας και της εξυπηρέτησης, είναι αυτή που θα οδηγήσει σε καλύτερες επιδόσεις διαχείρισης συναγερμών και τελικά στην άριστη εξυπηρέτηση των πελατών σε καθημερινή βάση.

Διαθέσιμη Εφεδρεία και Διαθεσιμότητα

Τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (European Standard, British Standard, και UL) καθορίζουν τα επίπεδα εφεδρείας και διαθεσιμότητας και θέτουν επίσης κριτήρια και στάνταρντ για τη διατήρηση αρχείου καταγραφής και ιστορικού συμβάντων. Αυτά είναι τα ελάχιστα αποδεκτά για ένα κέντρο και ακολουθούνται από τον Ελληνικό Κεντρικό Σταθμό.

Πέρα όμως από τα προφανή, ο Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός προσφέρει πολλαπλά κυκλώματα και δίκτυα επικοινωνίας για την σύνδεση των συστημάτων των Εγκαταστατών, ακόμη και από διαφορετικούς παρόχους, έτσι ώστε ακόμα και σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών να υπάρξει μετάδοση. Ο Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός είναι πλήρως εκσυγχρονισμένος με κάθε διαθέσιμη τεχνολογία και μέσο.

Όταν ένας Εγκαταστάτης προτείνει Υπηρεσίες Ασφάλειας σε έναν πελάτη, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι ολοκληρωμένο και να περιλαμβάνει πρόβλεψη από μηχανική δυσλειτουργία, διακοπές ρεύματος ή άλλου είδους ζημιές. Ο Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός παρέχει συνεχή και αξιόπιστη λειτουργία την οποία προσδοκά και απολαμβάνει ο Τελικός Πελάτης.

Ελέγξτε το προσωπικό αντίστοιχα με τον εξοπλισμό

Αντίστοιχα με το επίπεδο του ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και των προγραμμάτων, τελικά το κάθε εισερχόμενο σήμα συναγερμού θα καταλήξει στα χέρια ενός Χειριστή ο οποίος θα πρέπει να ανταποκριθεί. Η απόκριση αυτή απορρέει από την εκπαίδευση και την εμπειρία του Χειριστή, του προϊστάμενου, των διευθυντών, και γενικά των υπαλλήλων, ακόμη και του ιδιοκτήτη.

Διεθνώς υπάρχει μόνο ένα αποδεκτό πρόγραμμα εκπαίδευσης διαθέσιμο για τους χειριστές ενός Κέντρου Λήψης Σημάτων, που έχει αναπτυχθεί από τον οργανισμό SIA/APCO Security Industry Association. Η εταιρεία μας, για να κάνει τους υπαλλήλους ανταγωνιστικούς και ικανούς, είναι μέλος του Central Station Alarm Association, όπου εκπαιδεύονται όλοι οι χειριστές.

Ο εγκαταστάτης θα πρέπει να συναντήσει το προσωπικό και να επιθεωρήσει τον Σταθμό. Θα πρέπει να ελέγξει την κατάρτιση των χειριστών μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης για να αξιολογήσει το επίπεδο των υπηρεσιών που θα λάβει. Να ζητήσει τα στάνταρντ και τις διαδικασίες χειρισμού και να αξιολογήσει το πώς θα επιδράσουν θετικά στην δουλειά του.

el_kentr_stathmos-51

Ο Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός παρακολουθεί τις νέες εξελίξεις

Στην εποχή μας οι αλλαγές είναι ραγδαίες. Κινητή τηλεφωνία, πρόσβαση στο Internet, ολοκληρωμένα συστήματα, Αυτοματισμοί σπιτιού, Home Entertainment, Βιομετρική Πρόσβαση, GPS, Επαλήθευση με Οπτικό Έλεγχο (Video Verification) κ.α. Σαν επαγγελματίας, αξίζει να γνωρίζετε ότι ο Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός, το Κέντρο Λήψης Σημάτων της ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ, μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε τους εμπορικούς σας στόχους.

Ειδικά με την Επαλήθευση μέσω Οπτικού Ελέγχου λόγω της συνεχούς εξέλιξης των προϊόντων και του μεγάλου ανταγωνισμού, φροντίστε να είστε σίγουροι πως το Κέντρο Λήψης που θα επιλέξετε υποστηρίζει όσο το δυνατόν περισσότερους κατασκευαστές CCTV. Μην αρκεστείτε στην σκέψη πως σήμερα καλύπτεστε με το προϊόν που συνήθως πουλάτε, γιατί εάν αύριο αποφασίσετε για ευνόητους λόγους να αλλάξετε προμηθευτή, ίσως η λάθος επιλογή του Κέντρου Λήψης να αποτελέσει εμπόδιο.

Σαν Εγκαταστάτης, φροντίστε να ενημερώνεστε για όλες αυτές τις τεχνολογίες και μαθαίνετε να πουλάτε και να υποστηρίζετε αυτές τις υπηρεσίες στους πελάτες. Όπου απαιτείται παρακολούθηση οποιουδήποτε τύπου υπηρεσίας είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι ο Κεντρικός Σταθμός υποστηρίζει ή θα αναπτύξει τέτοιου είδους υπηρεσίες-δυνατότητες. Θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός ανταλλαγής-ενημέρωσης πληροφοριών, όπως σεμινάρια εκπαίδευσης εξ αποστάσεως, manual, CD, ή ακόμα και εκπαιδευτής στο χώρο σας (του εγκαταστάτη).

Αμοιβαία Συνεργασία

Κατόπιν όλων και σαν επιστέγασμα, είστε εσείς που θα πρέπει να κατανοήσετε τους πελάτες σας, πώς και τι θα τους προτείνετε και ποιες είναι οι προσδοκίες τους, έτσι ώστε να καθορίσετε ποιος Κεντρικός Σταθμός είναι πιο κοντά στις ανάγκες όλων. Αναλάβετε τις δεσμεύσεις σας, συνεργαστείτε και υποστηρίξτε τον Ελληνικό Κεντρικό Σταθμό που μπορεί να καλύψει σωστά όλες τις ανάγκες σας. 
Σε μια επιτυχημένη συνεργασία η αξία βρίσκεται πέρα από την τιμή, αλλά όταν η σχέση αυτή δεν αποδίδει, τότε κανένα κόστος ή τιμή δεν είναι αρκετή για να αποκαταστήσει την ικανοποίηση του πελάτη.

Αναγνωρίστε την κρισιμότητα του Κεντρικού Σταθμού.