7ο Συνέδριο InfoCom.Cy 2015

Η Κυπριακή οικονομία έχει εισέλθει στο δρόμο της ανάκαμψης. Επόμενο μεγάλο βήμα η «επιτάχυνση της οικονομίας». Σύμμαχοι σε αυτήν την προσπάθεια, τα τεχνολογικά οικοσυστήματα Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής που συμμετέχουν όλο και πιο δυναμικά στην πραγματική οικονομία, αυξάνοντας την παραγωγικότητα. Παράγουν επίσης ενδιάμεσα προϊόντα, νέα επιχειρηματικά μοντέλα και νέες ανάγκες.