Централизираният контрол и управлението на енергията на сградите формират жизнена необходимост в рамките на усилията на модерните предприятия за намаляване на енергийните разходи в съоръженията им. Тази необходимост изисква правилна работа, пълен контрол и гъвкави решения, които само специализирана фирма с познания и опит в тази област може да предложи.

Гръцката компания ЗАРИФОПУЛОС АД има богат и доказан опит в проектирането, доставката, монтажа и поддръжката на Системи за енергийна ефективност – BEMS, и има голям брой инсталирани системи в различни предприятия.

Опитният и висококвалифициран персонал, заедно с многото години на сътрудничество със световните лидери в областта на BEMS (Honeywell, TREND Control), предлагат най-ефективният контрол и управление на енергиятя на вашите системи по екологосъобразен начин.

Най-добрите енергоспестяващи решения за всяка инсталация с „осезаем“ резултат за вашия бизнес

ЗАРИФОПУЛОС АД е разработила BEMS решения приспособими към всякаква среда, покриващи широк спектър от приложения, както за малки и средни съоръжения като офиси, магазини, банки и жилища, така и за приложения от голям и много голям мащаб, като фабрики, складове, обществени сгради и специални структури (например тунели).

BEMS решенията на ЗАРИФОПУЛОС АД могат да спестят разходи за енергия от 10 до 30% (Средноизчислени стойности на годишни данни за система) във всяко приложение, в което те се прилагат.