Доставка и монтаж на пожароизвестиелна и сигнално охранителна системи.

Фирма „Зарифопулос България“ ЕООД в сътрудничество с „Терна“ АД извърши доставката и монтажът на мащабна система за пожароизвестяване, състояща се от над 7.000 броя известители, стотици периферни устройства (входно – изходни модули, сирени, бутони и др.) и от петнадесет (15) адресируеми, пожароизвестителни централи Notifier ID 3000 на компанията производител Honeywell. Обектът се състои от голяма търговска част с подземен паркинг и пет офис сгради. Пожароизвестителните панели са свързани в обща мрежа, с централен пулт за управление и визуализация на събитията с употребата на специализиран, графичен софтуер.

Фирмата също достави и инсталира обща система от единадесет (11) адресируеми, охранителни централи тип Galaxy GD на компанията производител Honeywell. Централите са свързани в обща мрежа, с централен пулт за управление и визуализация на събитията с употребата на специализиран софтуер.

В една от сградите, фирмата е доставила и инсталирала система за енергийна ефективност и автоматично управление на системите за климатизация и осветление-Building Energy Management System.

Bulgaria-project-2

Удобства

  • Период на изпълнение: инсталационни дейности в периода 2009-2010, 9 месеца.
  • Ползи: Изграждане на централизирано управление и визуализация на събитията.
  • Ръководител на проекта: Ивайло Илиев.