Спазването на стандартите за безопасност и общите стандарти за постигане и поддържане на нормативните изисквания е крайъгълният камък на политиката за сигурност.

Изискванията за съответствие, законодателството и по-широката регулаторна рамка кодифицират добра практика, която властите заключават, изразявайки нужният консенсус между тези, които създават закони и тези, които ги прилагат.

Нашата компания последователно следва правилата на организациите по стандартизация и отговаря на световните и европейски стандарти и гръцкото законодателство.

Съответствие със стандарти

  • Гръцка Организация за Стандартизация (ELOT)
  • Международни Организации за Стандартизации BS, ISO, UL, FM
  • Регулации на Вътрешни Електрически Инсталации, VA 80 225 / GG B 59 / 11.04.55
  • Съществуващи Противопожарни Разпоредби
  • Правилник за Противопожарна Защита на Сгради, PD 71 / GG 32 A / 02.17.88
  • Европейски Регламенти за Пожарозащита EN
  • Американски Пожарни Регламенти, Национална Асоциация за Противопожарна защита (NFPA)
  • Пожароизвестяване и системи за предаване на сигнала – Строителство и експлоатация DIN 14675