Във времето и чрез усилия да се издигне и непрекъснато да се разширява, Зарифопулос АД е един от основателите на група от компании, чиято цел е да предостави интегрирани решения за защитата и контрол чрез електрически системи, а също и физическа защита.

ACON Fire Fighting Equipment Ltd./Acon Гасителни средства

Компанията е основана през 1997 г. и заема важно място в пазара на противопожарно оборудване. Нейната основна цел е маркетинг, поддръжка и презареждане на пожарогасители, дихателни апарати, стационарни системи за пожарогасене (CO2, FM200, HFC227ea, INERGEN, WET-CHEMICAL) и търговия с противопожарни помпи и техните компоненти. В контекста на услуги и качество на високо ниво, които тя осигурява, тя е сертифицирана с EN ISO 9001: 2000 от EBETAM SA.

ACON има складова база в Перистери Атика и завод в индустриалната зона на Oinofyta Viotias.

Greek Central Station SA

G.C.S. е основана през 1982 г. и е най-голямата централна станция за приемане и обработка на сигнали от системи за сигурност, противопожарна защита и контрол в цяла Гърция. Тя разполага с мрежа за комуникация и мрежово оборудване от най-високо ниво за да извършва сложната мисия. Също така е член на Централната Асоциация на Компаниите за Приемане на Сигнали (CSAA).

Brinks Aviation Security Services

Компанията е основана през 1988 г. и основната и цел е съхранение на товари и контрол на критични помещения на летищата, както и предоставянето на специализирани услуги, като проверка на багаж чрез рентгенови устройства и симулатори.

 ZARIFOPOULOS CYPRUS LTD

The company was founded in 2009 with the same object as ZARIFOPOULOS S.A. and purpose to serve, the Greek companies in the Banking, Commerce & Industry sector in Cyprus. The company is staffed with trained scientific and technical personnel and the 7-year presence has already performed significant number of bank and private projects. The company, among other things integrates sophisticated pancyprian automatic extinguishing fire detection system with central control function.

ZARIFOPOULOS BULGARIA LTD

Компанията е основана през 2007 г. със същия предмет като ЗАРИФОПУЛОС АД и с целта да обслужва гръцките фирми в банковия сектор, търговския и индустриалния сектор в България. Фирмата е с обучен научен и технически персонал и за 8-годишно вече присъствие на пазара е изпълнила значителна част проекти в банковия и частния сектор.

ZARIFOPOULOS ALBANIA LTD

Компанията е основана през декември 2009 г. със същия предмет като този на ЗАРИФОПУЛОС АД и с предназначение да се погрижи за гръцки компании в банковия сектор, търговския и индустриалния сектор в Албания. Фирмата е с обучен научен и технически персонал.