Нашите хора са нашата сила. Те правят визията ни истинска и изграждат нашето бъдеще. С вяра в нашите служители, ние инвестираме в успеха на нашите проекти и засилваме позицията си на пазара.

Напълно сме наясно с важността на човешките ресурси за нас, те придават стойност на бизнеса и допринасят за надеждността и ефективността на нашите цели, ние се отнасяме към тях като източник на креативност и развитие на нашата организация.

Използването на технологиите се е разпространило широко, но не подценяваме важността на човека в производството и работата с хардуер и софтуер, както и при вземането на важни решения за изпълнението.

Нашият екип се състои от три основни отдела и управление, като всички са обучени във всички нови методики и непрекъснато развиват своите умения и таланти през целия си живот.

Отдел Проучване, Продажби

С персонал от 34 инженери и директори по сигурността, отдела има за цел да разработва технико-икономически проучвания свързани с проектите на компанията.

Техническа поддръжка

100 електро инженери и инженери по електроника, с цел монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение, поддръжка и предоставяне на услуги за спешна реакция на повикване 24 часа на ден.

Отдел счетоводство – Склад

Персонал от общо 33 човека.

Мениджмънт – Секретариат

Персонал от 16 човека.