Гръцката компания ЗАРИФОПУЛОС АД си сътрудничи ефективно с повечето строителни компании, които предоставят специализирани услуги и решения в системите за охрана, видеонаблюдение, контрол на достъпа, пожароизвестяване, пожарогасене и сградната автоматизация. Това успешно сътрудничество продължава вече повече от пет десетилетия, изграждайки доверие в бизнес средите, с компаниите за техника в Гърция и Югоизточна Европа.

По-специално, с квалифициран и опитен персонал, ЗАРИФОПУЛОС АД е в състояние да проучи, планира и изпълни сложни и взискателни проекти в много кратки срокове, с най-високите стандарти като се използват най-съвременни технологии. Дори още повече, компанията е планирала и изпълнила прототипни и уникални проекти винаги в тясно сътрудничество с персонала на компании за техника, които са създали уникално «ноу-хау» в сектора.

Всичко това доказва на практика и във времето, че ЗАРИФОПУЛОС е надежден „партньор“ за всяка строителна компания в областта на сигурността и пожарната безопасност.