Защо интеграцията на системи е толкова важна?

С крайната цел винаги да сме внимателни по въпросите на сигурността, пожарната безопасност и автоматизацията, не само давайки отпор на текущи заплахи, но също наблюдавайки технилогичното развитие, е необходимо да има високо качество интегрирани услуги за управление, инфраструктура и оборудване, така че всяка организация да бъде в състояние да пренастройва своите съществуващи планове за сигурност на базата на текущите изисквания.

Изборът на правилния софтуер за централните и интегрирани системи за управление на цялата инфраструктура на една организация, може да подпомогне вземането на решения, както на регулярно дневно ниво от управителя на безопасност, а също и на стратегическо поле, на нивото на администрацията, чрез преразглеждане на плановете за сигурност, пожарна безопасност, обучение на персонала и разширяване и модернизация на оборудването. В комбинация с възможността за интегрирана система за управление на сградата се информира директно компетентния персонал по поддръжка в случай на критични превишавания на прага на температурата, влажността, данните за консумация на енергия и т.н.

За постигане на своята мисия интеграцията на системи трябва да обслужва три (3) основни области:

  1. Консолидираен на „разпръснати“ източници на информация за сигурността на една организация, за да се използва в максимална степен съществуващата инфраструктура, заедно с нова инвестиция във физическа инфраструктура.
  2. Осигуряване на подходящи процедури даващи възможност да се трянсформират събраните данни в използваема информация при възможно най-ниска цена. За тази цел, интеграцията на секюрити системи трябва да бъде оборудвана с висока степен на автоматизация и да има адекватна „сградна интелигентност“ за да може да има ефективно управление на голям брой сгради от централен офис с ограничени ресурси, подпомагано от само няколко служители. Като пример можем да дадем автоматичната взаимовръзка на аларма с видео запис.
  3. Поддръжка на интегрирани системи за управление за максимална степен на възможно действие от страна на структурите и ползвателите на съоръжението за управление. Например, чрез единна платформа правилните хора с подходяща информация, ще бъдат уведомени чрез подходящите средства за комуникация и в точното време, а след това е задължително да се поддържа комуникацията и сътрудничеството между различните потребители, оператори и адреси на всяка стъпка от цикъла на управление на събитие от аларми, до окончателното решаване на проблемите и оценка на резултатите.

Нещо повече, с обща платформа за контрол и постепенното създаване на съвместими системи се генерира достатъчна инфраструктура за общи политики и практики за сигурност на всички сгради на организацията, което помага за изпълнение на бъдещи действия, които са проектирани и сертифицирани от подобрени процедури.

Накрая, редундантността се постига чрез взаимозаменяемост на оборудване и поддържана структура на централния софтуер за управление за да се поддържа бекъп центрове и на локално (бекъп / редундантни сървъри и бази данни) и на децентрализирано ниво (центрове за възстановяване след бедствие).

С развитието на технологиите и постепенното поддържане на отворените комуникационни протоколи и оперативна съвместимост на оборудването от различни производители, изборът на подходящ софтуер за интегрирано управление увеличава желаната ефективност, като същевременно се увеличава и подобрява надеждността на инвестицията във времето.

security-systems-consolidation

Оптималните решения за системи за интеграция в съоръжение дават „осезаеми“ резултати за вашия бизнес

Гръцката компания ЗАРИФОПУЛОС АД има богат и доказан опит в проектирането, доставката, монтажа и поддръжката на интегрирани системи за управление с голям брой системи инсталирани в организации и предприятия от различни сектори, включително банки, музеи, посолства, молове и т.н.

Нашият опитен и високо квалифициран персонал, през годините на сътрудничество със световните лидери в областта на системите за сигурност, пожарна безопасност и автоматиката (Honeywell, HIS, Notifier, Inim, Milestone, Axis, Nedap, Paxton, Advanced, TREND-Control, Optex, TAKEX, Cias) предлага най-ефективното интегрираното управление на вашите системи, заедно с мениджъри по охрана и поддръжка, за да се създадат процедури съобразени с дейността на организацията / фирмата, с оглед прилагане на безопасността, спестяване на ресурси и енергия и опазване на околната среда.

ЗАРИФОПУЛОС е разработила решения приспособими към всякаква среда, покриващи широк спектър от приложения, както за малки и средни съоръжения като офиси, магазини, банки магазини и домове, така и за големи и много големи приложения като морски пристанища, летища, фабрики , складове, обществени сгради и магазини, организации с географски децентрализирани съоръжения.

Показателно е, ние представяме нива на интеграция за производител, който сътрудничи с нашата фирма: