ЗАРИФОПУЛОС АД е в тясно сътрудничество с голям брой консултантски офиси и проектантски фирми в цяла Гърция, като предоставя специализирани услуги и решения в системите за сигурност, видеонаблюдение, контрол на достъпа, пожароизвестяване, пожарна безопасност и сградна автоматизация.

Използвайки петте десетилетия опит и ноу-хау, в сътрудничество с големите производители в света, ние можем да осигурим на всяка проектантска фирма технически спецификации за оборудване и специализирани софтуерни инструменти за подготовка на технически проучвания, независимо от размера на проекта, като се гарантира точност и ефективност в за разработването на проекта, в съответствие със съответните европейски стандарти и насоки.

Инструментите, които обикновено се използват при:

  • изчисления на мрежовите параметри при IP видеонаблюдение
  • изчисляване на консумацията на енергия на устроийствата в контура при пожароизвестителни системи
  • изчисляване на консумацията на енергия на системи за сигурност за предвиждане на необходимия брой акумулатори
  • хидравлични изчисления на тръби в пожарогасителни системи
  • simulation of energy automation systems

Най-важното от всички по-горе, обаче, са взаимоотношенията на разбиране на специфичните нужди и доверието, което се развива между проектантския екип и квалифицираните служители на гръцката компания ЗАРИФОПУЛОС, тъй като ние просто „говорим на един език и ние го правим отлично“, като дизайнер