Корпоративната култура на ЗАРИФОПУЛОС АД води до:

 • Удовлетворение на клиентите и служителите
 • Високо качество на продуктите и услугите
 • Увеличаване на продажбите

Корпоративната култура на ЗАРИФОПУЛОС АД е комбинация от индивидуалност, опит, „добра практика“ и нейните служители.

Основната концепция на корпоративната култура на ЗАРИФОПУЛОС АД се състои от три основни елемента:

 • ЦЕННОСТИ
 • ВИЗИЯ
 • НАМЕРЕНИЕ

 

ЦЕННОСТИ

 • Безопасността на функции и съоръжения
 • Отговорност и задължение към партньорите и клиентите за да се изгради доверие
 • Иновациите като двигател на растежа
 • Сътрудничество и солидарност между хората
 • Честността и прозрачност на сделките
 • Осигуряване на гъвкави решения за партньорите и клиентите
 • Вярата в правилното прилагане на правилата и функции
 • Обучението като инструмент за подобряване на ефективността
 • Отдаденост на ефективността чрез проектиране и измерими цели
 • Смарт адаптация към промяната е единственият начин за развитие

 

ВИЗИЯ

 • ПРИНЦИП: Развитието на компанията с морал и ценности в партньорство с нашите хора, околната среда и обществото.
 • ЦЕЛ: Създаване на стандарти за нашите служители, партньори, клиентите и нашите акционери.
 • СТРЕМЕЖ: Да се ​​разшири и затвърди лидерската ни позиция в сектора на сигурността като доминиращата гръцка група за услуги за сигурност и контрол в Югоизточна Европа.

 

НАМЕРЕНИЕ

Мисията на ЗАРИФОПУЛОС АД е да предлага висококачествени продукти и услуги в областта на сигурността, осигурявайки безопасност и защита на гръцкото общество и подобряване на качеството на живота му.