Доставка, монтаж и поддръжка на пожароизвестителни и аварийно оповестителни системи в завод за механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци ц производство на RDF – гориво.

Косорциумът „Актор-Хелектор” изгради най-модерният завод за третиране на отпадъци в Западна Европа, с капацитет от 410.000т./год и производство на 154.000т./год. RDF-гориво.

Фирма „Зарифопулос България“ ЕООД извърши доставката, монтажа и програмирането на мащабна система за пожароизвестяване, състояща се от 6бр. двупроцесорни (hot redundant), интелигентно адресируеми панела на Австрийската компанията производител Schrack Seconet свързани в обща редундантна мрежа.

Във всяка една от шестте сгради на обекта са инсталирани комбинирани (оптично димни и термични) детектори MTD 533X , ръчни известители MCP545X-1R, линейни димни детектори и сирени, с което е постигнато 100% покритие на всяка една от критичните зони. Пожароизвестителната система е изградена за да работи в тясна връзка със системата за надзорен контрол и събиране на данни (SCADA) за което е използван голям брой периферни устройства (входно – изходни модули от тип BX-O2I4, BX-REL4, BX-OI3, BX-IOM, BX-IM4 и др.).

Неизменна част от системите за пожаробезопасност е аварийно оповестителната система, която също беше изградена от ф-ма „Зарифопулос България“ ЕООД.

В три от сградите на завода (Приемна сграда, Сграда за механично сортиране и Сграда за Биологично Сушене) бяха изградени системи за аварийно оповестяване. Системата се състои от голям брой говорители, оптимално разположени за да покриват цялата площ на сградите. Останалите компоненти от системата са разположени в контролните стаи на сградите, от където операторите на системата имат възможност да я използват и в не аварийни ситуации.

Удобства

  • Период на изпълнение: инсталационни дейности в периода 2014-2015, 10 месеца.
  • Ползи: Изграждане на интеграция между системата за пожароизвестяване и системата за надзорен контрол и събиране на данни (SCADA).
  • Ръководител на проекта: Атанас Михов.