Компанията има партньорства с големи компании от най-важните сектори на гръцката икономика, като например банкови услуги, строителство, търговски вериги и супермаркети и т.н., като е поела и успешно завършила голям брой, специфични, взискателни и уникални проекти. В същото време, услугите за сигурност и контрол, които предлага в целия спектър на широкия обществен сектор (министерства, агенции, археологически обекти, музеи, летища и т.н.), потвърждава водещата и роля на пазара.

Характеристики и Възможности

  • пето десетилетие на Гръцкият пазар и не само.

  • 1-во място по брой служители и ниво на продажби.

  • Високо квалифициран научен и технически персонал.

  • Висококачествени продукти и услуги.

  • Сътрудничество с най-големите гръцки компании.

  • 11 клона в Гърция.