Гръцката компания ЗАРИФОПУЛОС АД е основана през 1972 г. с основна цел проектиране, внос, доставка, монтаж и поддръжка на следните системи:

 • Сигурност срещу кражба и грабеж
 • Пожароизвестяване и откриване на експлозивни и токсични газове
 • Пожарогасене
 • Видеонаблюдение и трансфер на видео и телеметрия
 • Контрол на достъп и работно време
 • Системи за енергийна ефективност и сргадно управление

ЗАРИФОПУЛОС АД с вече пето десетилетие успех на гръцкия пазар, не само държи първата позиция в нива на авоари и продажби в областта на електронните системи за защита и контрол (ICAP) и многократно е признат за едно от предприятията «Диаманти на гръцката икономика».

Компанията е в партньорски отношения с най-големите компании в основни сектори на гръцката икономика, като банковото дело, строителството, търговията на дребно, вериги супермаркети и т.н., като е предприела и успешно изпълнява голям брой специални и взискателни проекти уникални за Гърция. В същото време, услугите за сигурност и контрол предлагани в целия диапазон на широкия публичен сектор (министерства, агенции, археологически обекти, музеи, летища и т.н.) удостоверяват нейната водеща роля на гръцкия пазар.

Изключително високият индекс на продължителност и последователност на тези сътрудничества гарантира доверието в услугите на името ЗАРИФОПУЛОС АД. Доверие основано на висококвалифициран научен и технически персонал, който е с високо ниво на знания и опит, но и дълбоко чувство на отговорност и отдаденост на корпоративните цели. Доверието също е изградено и многократно възнаградено с много години на сътрудничество с най-големите компании в световен мащаб в сектора, като Honeywell, Norbain и Tyco.

Компанията има единадесет (11) клона в цяла Гърция и е сертифицирана от Системата за Контрол на Качество ISO27001:2013, ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018 TUV HELLAS. ЗАРИФОПУЛОС АД е член на група предоставяща интегрирани услуги и решения за сигурност и контрол, която включва следните компании, които са изтъкнати в своята област:

 • ZARIFOPOULOS S.A. (Улсуги за сигурност и контрол)
 • ACON (Пожарогасителни системи)
 • HERMES – Greek Central Station (Централизирана станция за мониторинг)
 • Brinks Aviation Security Services
 • ZARIFOPOULOS CYPRUS Ltd
 • ZARIFOPOULOS ALBANIA Ltd
 • ZARIFOPOULOS BULGARIA Ltd