Η ελληνική εταιρεία ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1972, με αντικείμενο τη μελέτη, εισαγωγή, προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση Συστημάτων:

 • Ασφαλείας έναντι κλοπής και ληστείας
 • Πυρανίχνευσης και Ανίχνευσης εκρηκτικών και τοξικών αερίων
 • Κατάσβεσης και Πυρόσβεσης
 • Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης και Μεταφοράς Εικόνας και Τηλεμετρίας
 • Ελέγχου Πρόσβασης και Ωρομέτρησης
 • Ελέγχου Διαχείρισης Ενέργειας Κτιρίων

Η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ, διανύοντας την 5η δεκαετία της επιτυχημένης πορείας της, κατέχει την 1η θέση σε μερίδιο αγοράς και μικτά κέρδη, στον κλάδο Εισαγωγής και διάθεσης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας (ICAP) και έχει επανειλημμένα διακριθεί ως μία από τις Επιχειρήσεις «Diamonds of the Greek Economy».

Η εταιρεία διαθέτει συνεργασίες με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις των σημαντικότερων κλάδων της ελληνικής οικονομίας, όπως τράπεζες, κατασκευαστικές, αλυσίδες λιανικής και supermarket, κ.α., έχοντας αναλάβει και παραδώσει με απόλυτη επιτυχία υψηλό αριθμό ειδικών όσο και απαιτητικών έργων, μοναδικών στην Ελλάδα. Παράλληλα, οι υπηρεσίες Ασφάλειας και Ελέγχου που προσφέρει σε όλο το φάσμα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Υπουργεία, Οργανισμοί, Αρχαιολογικοί χώροι, Μουσεία, Αεροδρόμια, κ.α.), πιστοποιούν τον ηγετικό της ρόλο στην ελληνική αγορά.

Ο υψηλότατος δείκτης διάρκειας και συνέπειας των ανωτέρω συνεργασιών, σφραγίζει και την εμπιστοσύνη στο όνομα-υπηρεσίες ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ. εμπιστοσύνη που στηρίζεται στο άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, το οποίο διαθέτει υψηλό επίπεδο γνώσης και εμπειρίας, αλλά και βαθύ αίσθημα ευθύνης όσο και αφοσίωσης στους εταιρικούς στόχους. Εμπιστοσύνη επίσης, που έχει “χτιστεί” και επιβραβευθεί επανειλημμένα από την πολυετή συνεργασία με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου παγκόσμια, όπως είναι η Honeywell, η Norbain και η Tyco.

Η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ διαθέτει έντεκα (11) καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και είναι πιστοποιημένη με το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO22301:2019, Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO27001:2013, το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO9001:2015, το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO14001:2015, το Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς ISO 37001:2016 και το Σύστημα Διαχείρισης για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία ISO45001:2018, από το διεθνή οργανισμό πιστοποίησης TUV HELLAS. Είναι μέλος ενός Ομίλου παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών και λύσεων Ασφαλείας και Ελέγχου, που περιλαμβάνει τις παρακάτω εταιρείες, που πρωταγωνιστούν στον τομέα τους:

 • ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε (Υπηρεσίες και Συστήματα Ασφάλειας και Ελέγχου)
 • ACON Ε.Π.Ε (Συστήματα Πυρόσβεσης)
 • ΕΡΜΗΣ – Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός (Υπηρεσίες Κέντρου λήψης Σημάτων)
 • Brinks Aviation Security Services
 • ZARIFOPOULOS CYPRUS Ltd
 • ZARIFOPOULOS ALBANIA Ltd
 • ZARIFOPOULOS BULGARIA Ltd
 • ZARIFOPOULOS DOOEL SKOPJE Ltd