Οι Άνθρωποι μας είναι η Δύναμη μας. Κάνουν πράξη το όραμα μας και χτίζουν το μέλλον μας. Με πίστη στο ανθρώπινο δυναμικό μας επενδύουμε στην επιτυχία των έργων μας και ισχυροποιούμε τη θέση μας στην αγορά.

Με απόλυτη επίγνωση της σημασίας που φέρουν οι ανθρώπινοι πόροι για μας, πώς προσφέρουν αξία στην επιχείρηση και συμβάλουν στην αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα των στόχων μας, τους αντιμετωπίζουμε ως πηγή δημιουργίας και εξέλιξης του οργανισμού μας.

Η χρήση της τεχνολογίας έχει διαδοθεί ευρύτατα, αλλά δεν υποτιμάμε τη σημασία του ανθρώπου στην κατασκευή και το χειρισμό του hardware και του software, και στη λήψη κρίσιμων για την απόδοση αποφάσεων.

Το προσωπικό μας απαρτίζεται από 3 βασικά τμήματα και τη Διοίκηση, όλοι εκπαιδεύονται στα νέα μέσα και δεδομένα συνεχώς, ώστε να αναπτύσσουν τις ικανότητες και τα ταλέντα τους δια βίου.

Τμήμα Μελετών, Πωλήσεων

Στελεχώνεται με 34 Διπλωματούχους Μηχανικούς και Συμβούλους Ασφάλειας και έχει σκοπό την εκπόνηση τεχνικο-οικονομικών μελετών για τα έργα της Εταιρείας.

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης

Στελεχώνεται με 100 ηλεκτρονικούς, με αντικειμενικό σκοπό την εγκατάσταση, παράδοση σε λειτουργία, εκπαίδευση, συντήρηση καθώς και την παροχή υπηρεσιών άμεσης επέμβασης on-call όλο το 24ωρο.

Τμήμα Λογιστήριο – Αποθήκη

Στελεχώνεται με 33 συνολικά άτομα.

Διοίκηση – Γραμματεία

Στελεχώνεται με 16 άτομα.