Η Ελληνική Εταιρία ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., συνεργάζεται αποτελεσματικά με τις περισσότερες Τεχνικές Εταιρείες, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες και λύσεις στα συστήματα Ασφάλειας, Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης, Ελέγχου Πρόσβασης, Πυρανίχνευσης, Πυρόσβεσης και Ενεργειακού Αυτοματισμού. Η πετυχημένη αυτή συνεργασία, έχει βάθος χρόνου ήδη πέντε δεκαετιών, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης και ανταποδοτικότητας στον επιχειρηματικό στίβο, με τις Τεχνικές Εταιρείες στην Ελλάδα αλλά και την Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Πιο συγκεκριμένα, με το εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό της, η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ είναι σε θέση να μελετήσει, σχεδιάσει και εκτελέσει πολύπλοκα και απαιτητικά έργα εντός πολύ στενών χρονοδιαγραμμάτων, με τις υψηλότερες προδιαγραφές και με χρήση της πιο προχωρημένης τεχνολογίας. Ακόμα παραπέρα, η Εταιρεία έχει σχεδιάσει και παραδώσει πρωτότυπα συστήματα, πάντα σε στενή συνεργασία με το προσωπικό των Τεχνικών Εταιρειών, που έχουν δημιουργήσει μοναδικό «know how» στον Κλάδο.

Όλα τα παραπάνω, αποδεικνύουν έμπρακτα και σε διάρκεια ότι, η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ αποτελεί έναν αξιόπιστο «Εταίρο» για κάθε Τεχνική Εταιρεία στον τομέα της Ασφάλειας και της Πυρασφάλειας.