Kompania Greke ZARIFOPOULOS SH.A bashkëpunon në mënyrë efektive me pjesën më të madhe të firmave të ndërtimit, duke iu ofruar atyre shërbime dhe zgjidhje të specializuara në sistemet e sigurisë, CCTV, kontrolli i hyrje/daljeve, alarmet e zjarrit, zjarrfikësve dhe automatizimit të energjisë. Ky bashkëpunim i suksessëm numëron mbi pesë dekada, duke ndërtuar besim dhe shpagim në fushën e biznesit, me kompanitë teknike në Greqi dhe në Evropën Juglindore.

Në veçanti, me staf të kualifikuar dhe me përvojë, ZARIFOPOULOS SH.A është në gjendje të studiojë, planifikojë dhe ekzekutojë projekte komplekse dhe kërkuese brenda afateve shumë të shkurtra, me standardet më të larta, duke përdorur teknologjinë më të përparuar. Edhe më tej, Kompania ka projektuar dhe dorëzuar prototipe dhe projekte unike, gjithmonë në bashkëpunim të ngushtë me stafin e Kompanive Teknike, të cilat kanë krijuar një «ekspertizë» unike në Sektor.

Të gjitha këto provojnë në praktikë dhe në kohëzgjatje që ZARIFOPOULOS është një “Partner” i besueshëm për çdo kompani ndërtimi në fushën e Sigurisë dhe të Mbrojtjes nga Zjarri.