Συμμόρφωση σε Πρότυπα – Πιστοποιήσεις

Συμμόρφωση σε Πρότυπα – Πιστοποιήσεις 2018-01-10T16:09:32+00:00

Η συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφάλειας και γενικότερα η επίτευξη και διατήρηση των κανονιστικών απαιτήσεων είναι ο θεμέλιος λίθος στις πολιτικές της ασφάλειας.

Οι απαιτήσεις συμμόρφωσης, η νομοθεσία και το ευρύτερο κανονιστικό πλαίσιο, αποτελούν την κωδικοποίηση ορθών πρακτικών στις οποίες κατέληξαν οι αρχές, εκφράζοντας τη συναίνεση που απαιτείται μεταξύ εκείνων που νομοθετούν και εκείνων που εφαρμόζουν.

Η εταιρεία μας ακολουθεί σταθερά τους κανόνες, εναρμονίζεται με τους οργανισμούς τυποποίησης και συμμορφώνεται στα παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρότυπα και την ελληνική νομοθεσία.

Συμμόρφωση με Πρότυπα

  • Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)
  • Διεθνείς οργανισμοί Τυποποίησης BS, ISO, UL, FM
  • Κανονισμοί εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ΥΑ 80225/ΦΕΚ Β 59/11.04.55
  • Ισχύουσες Πυροσβεστικές Διατάξεις
  • Κανονισμός Πυροπροστασίας των Κτιρίων, Π.Δ. 71/ΦΕΚ 32 Α/17-2-88
  • Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί Πυροπροστασίας, ΕΝ
  • Κανονισμοί πυροπροστασίας ΗΠΑ, National Fire Protection Association (NFPA)
  • Περί εγκρίσεως κανονισμού μελέτης, κατασκευής, ελέγχου και συντήρησης τηλεπικοινωνιακών δικτύων οικοδομών, ΦΕΚ Β 269/08.04.71
  • Περί γενικού οικοδομικού κανονισμού, ΝΔ 8/ΦΕΚ Α 124/09.06.73
  • Fire alarm and alarm transmission systems Construction and operation DIN 14675

 

Πιστοποιήσεις

ISO 27001

ISO 9001

Honeywell Integrator Service Certification

Άδεια Λειτουργίας Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας

Πολιτική Ποιότητας

Γίνετε Συνδρομητές!

Ενημερωτικό Δελτίο - Z-News
Μείνετε σε επαφή και ενημερωθείτε για τις καινοτομίες, τα νέα προϊόντα, τα πρόσφατα έργα και τις προσφορές μας.
ΕΓΓΡΑΦΗ
close-link