Στην πορεία της μέσα στον χρόνο και στην προσπάθεια της για συνεχή άνοδο και επέκταση, η εταιρεία είναι το ιδρυτικό μέλος ενός Ομίλου εταιρειών, σκοπός των οποίων είναι η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων, που αφορούν στην προστασία και έλεγχο μέσω ηλεκτρονικών μέσων αλλά και στη φυσική προστασία.

ACON Πυροσβεστικά Μέσα Ε.Π.Ε.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1997 και κατέχει σημαντική θέση στην αγορά των Πυροσβεστικών Μέσων. Αντικείμενό της είναι η εμπορία, συντήρηση & αναγόμωση πυροσβεστήρων, αναπνευστικών συσκευών, μονίμων συστημάτων κατάσβεσης (CO2, FM200, HFC227ea, INERGEN, WET-CHEMICAL) καθώς και εμπορία συγκροτημάτων πυροσβεστικών αντλιών & εξαρτημάτων πυροσβεστικών δικτύων. Στα πλαίσια του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και ποιότητας που παρέχει, έχει πιστοποιηθεί κατά EN ISO 9001:2000 από την ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ.

Η ACON διαθέτει κατασκευαστική μονάδα στην ΒΙ.ΠΕ. Οινοφύτων Βοιωτίας.

Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός Α.Ε.

Ο Ε.Κ.Σ. ιδρύθηκε το 1982 και διαθέτει τον μεγαλύτερο Κεντρικό Σταθμό Λήψης και Επεξεργασίας Σημάτων από συστήματα ασφαλείας, πυροπροστασίας και ελέγχου σε όλη την Ελλάδα. Διαθέτει ένα αρτιότατο δίκτυο επικοινωνίας και τεχνολογικού δικτυακού εξοπλισμού για την διεκπεραίωση της σύνθετης αποστολής του. Είναι μέλος της ένωσης Εταιρειών Κέντρου Λήψης Σημάτων (CSAA).

Brinks Aviation Security Services

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1988 και έχει σαν σκοπό την φύλαξη και τον έλεγχο κριτικών εγκαταστάσεων σε αεροδρόμια καθώς και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, όπως και τον έλεγχο αποσκευών μέσω συσκευών ακτίνων Χ & προσομοιωτών.

 ZARIFOPOULOS CYPRUS LTD

Η εταιρεία έχει παρουσία στην Κύπρο από το 2009, με αντικείμενο ίδιο με αυτό της ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και σκοπό να εξυπηρετήσει τον Τραπεζικό, Εμπορικό & Βιομηχανικό τομέα στην Κύπρο. Η εταιρεία είναι επανδρωμένη με εκπαιδευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό και στην 7ετη παρουσία της έχει ήδη εκτελέσει σημαντικό αριθμό δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Η εταιρεία μεταξύ των άλλων ολοκληρώνει εξελιγμένο Παγκύπριο σύστημα πυρανιχνεύσεως αυτόματης κατάσβεσης με λειτουργία κεντρικού σταθμού ελέγχου.

ZARIFOPOULOS BULGARIA LTD

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2007 με αντικείμενο ίδιο με αυτό της ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και σκοπό να εξυπηρετήσει, τις Ελληνικές εταιρείες στον Τραπεζικό, Εμπορικό & Βιομηχανικό τομέα στη Βουλγαρία. Η εταιρεία είναι επανδρωμένη με εκπαιδευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό και στην 8ετη παρουσία της έχει ήδη εκτελέσει σημαντικό αριθμό τραπεζικών και ιδιωτικών έργων.

ZARIFOPOULOS ALBANIA LTD

Η εταιρεία ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2009 με αντικείμενο ίδιο με αυτό της ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και σκοπό να εξυπηρετήσει τις Ελληνικές εταιρείες στον Τραπεζικό, Εμπορικό & Βιομηχανικό τομέα στη Αλβανία. Η εταιρεία είναι επανδρωμένη με εκπαιδευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό.