ZARIFOPOULOS SH.A është në bashkëpunim të ngushtë me një numër të madh zyrash konsulimi dhe firma projektimi, në të gjithë Greqinë, duke iu ofruar atyre shërbime dhe zgjidhje të specializuara në sistemet e sigurisë, CCTV, Kontrollin e Hyrje/Daljeve, Alarmet e Zjarrit, Mbrojtjes nga Zjarri dhe Automatizimit e Energjisë.

Duke përdorur përvojën dhe eksperiencën e pesë dekadave, në bashkëpunim me prodhues të mëdhenj në mbarë botën, ne mund t’i sigurojmë çdo firme projektimi specifikime teknike të pajisjeve dhe mjete të specializuara softuerike për përgatitjen e studimeve teknike, pavarësisht nga madhësia e projektit, duke siguruar saktësi dhe efikasitet në elaborimin e studimit, bazuar në standardet dhe udhëzimet përkatëse evropiane.

Mjetet që përdoren normalisht, në lidhje me studimin e:

  • Përllogaritjes së trafikut të të dhënave në sistemet IP CCTV
  • Përllogaritjes së konsumit të energjisë të pajisjeve me qark të mbyllur në sistemet e dedektimit të zjarrit
  • Përllogaritjes së konsumit të energjisë të pajisjeve të sistemeve të sigurisë për opsionin e kapacitetit të baterisë
  • Përllogaritjeve hidraulike të tubacioneve në sistemet e shuarjes së zjarrit
  • Simulimit të sistemeve të automatizimit të energjisë

Më i rëndësishmi i të gjitha të përmendurave më lart, megjithatë, është marrëdhënia e të kuptuarit të nevojave specifike dhe besimi që zhvillohet mes ekipit të projektimit dhe stafit të kualifikuar të kompanisë Greke ZARIFOPOULOS, sepse ne thjesht “flasim të njëjtën gjuhë dhe të bëjmë atë shkëlqyer”, ashtu si ka thënë dikur një projektues.

[/one_full]