Η Εταιρική Κουλτούρα της εταιρείας ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ οδηγεί σε:

 • Ικανοποίηση Πελατών και Εργαζομένων
 • Υψηλή ποιότητα των προσφερόμενων Προϊόντων και Υπηρεσιών
 • Αύξηση πωλήσεων

Η Εταιρική Κουλτούρα της ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. είναι συνδυασμός προσωπικότητας, εμπειρίας, των “καλών πρακτικών” και των Ανθρώπων της.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ παρουσίασε το Νοέμβριο του 2016, τον ανανεωμένο Κώδικα Δεοντολογίας της. Ο Κώδικας Δεοντολογίας ισχύει για όλους, όσους εργάζονται στην εταιρεία και συγκεκριμένα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές, τα διοικητικά στελέχη και τους εργαζόμενους. Ισχύει επίσης για τους συμβούλους, συνεργάτες και οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα των οποίων η εργασία είναι λειτουργικά αντίστοιχη με την εργασία που εκτελούν οι εργαζόμενοι στην εταιρεία.

Νομοθετήματα επί Θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία

Η βασική απόδοση της Εταιρικής Κουλτούρας της ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. αποτελείται από τρία κρίσιμα στοιχεία:

 • ΑΞΙΕΣ
 • ΟΡΑΜΑ
 • ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΑΞΙΕΣ

 • Η Ασφάλεια των Λειτουργιών και των Εγκαταστάσεων
 • Η Ευθύνη και η Υπευθυνότητα στους Πελάτες – Συνεργάτες μας, με στόχο τη δημιουργία εμπιστοσύνης
 • Η Καινοτομία – Πρωτοπορία ως μοχλός ανάπτυξης
 • Η Συνεργασία και η Αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων μας
 • Η Εντιμότητα και η Διαφάνεια στις συναλλαγές
 • Η παροχή Λύσεων με ευελιξία στους Πελάτες – Συνεργάτες μας
 • Η Πίστη στη σωστή εφαρμογή των ορισμένων κανόνων και λειτουργιών μας
 • Η Εκπαίδευση ως εργαλείο βελτίωσης και παραγωγικότητας
 • Η Προσήλωση στην αποτελεσματικότητα με σχέδιο και μετρήσιμους στόχους
 • Η Έξυπνη προσαρμογή στις αλλαγές, ως μονόδρομος για την ανάπτυξη μας

ΟΡΑΜΑ

 • Η ΑΡΧΗ: Η ανάπτυξη της Εταιρείας, με ήθος και αξίες, σε σύμπραξη με τους Ανθρώπους μας, το Περιβάλλον και την Κοινωνία.
 • Ο ΣΚΟΠΟΣ: Η δημιουργία αξίας για τους Πελάτες – Συνεργάτες – Εργαζομένους και τους Μετόχους μας.
 • Ο ΣΤΟΧΟΣ: Να διευρύνουμε και να εδραιώσουμε την Ηγετική μας θέση στον Κλάδο, ως ο κυρίαρχος Ελληνικός Όμιλος παροχής υπηρεσιών Ασφάλειας & Ελέγχου στην Ν.Α. Ευρώπη.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Αποστολή της εταιρείας ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ είναι να προσφέρει κορυφαία Προϊόντα και Υπηρεσίες στον τομέα της Ασφάλειας, παρέχοντας σιγουριά και προστασία στην Ελληνική κοινωνία, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής μας.