Kultura organizative e kompanisë ZARIFOPOULOS çon në:

 • Kënaqësi për Klientët dhe Punonjësit
 • Cilësi të lartë të Produkteve dhe Shërbimeve
 • Rritje të Shitjeve

Kultura organizative e ZARIFOPOULOS SH.A është një kombinim i personalitetit, përvojës, “praktikës së mirë” dhe faktorit njerëzor.

Versioni themelor i kulturës organizative të ZARIFOPOULOS SH.A përbëhet nga tre elementë kritikë:

 • VLERAT
 • VIZIONI
 • QËLLIMI

 

VLERAT

 • Siguria e funksioneve dhe objekteve
 • Përgjegjshmëria dhe llogaridhënia kundrejt klientëve-partnerëve, me qëllim krijimin e besimit
 • Inovacioni si drejtues i rritjes
 • Bashkëpunimi dhe solidariteti ndërmjet njerëzve
 • Ndershmëria dhe transparenca në transaksione
 • Ofrimi i zgjidhjeve fleksibël për klientët-partnerët
 • Besimi në zbatimin korrekt të rregullave dhe funksioneve
 • Edukimi si një mjet për rritjen e produktivitetit
 • Angazhimi për efikasitet përmes projektimit dhe objektivave të matshëm
 • Përshtatja e zgjuar ndaj ndryshimit është e vetmja rrugë për zhvillim.

 

VIZIONI

 • PARIMI: Zhvillimi i kompanisë me moral dhe vlera në partneritet me njerëzit tanë, mjedisin dhe shoqërinë.
 • SYNIMI: Krijimi i vlerave për klientët – partnerët – punonjësit dhe aksionerët tanë.
 • QËLLIMI: Zgjerimi dhe konsolidimi i pozitës tonë udhëheqëse në industrinë e sigurisë, si grupi dominues grek i Sigurisë dhe Shërbimeve të Kontrollit, në Evropën Juglindore.

 

QËLLIMI

Misioni i ZARIFOPOULOS është të ofrojë produkte dhe shërbime superiore në fushën e sigurisë, duke ofruar siguri dhe mbrojtje për shoqërinë greke, duke përmirësuar cilësinë tonë të jetës.