ZARIFOPOULOS SH.A, lider në sistemet e sigurisë me të paktën 22.000 konsumatorë në tregun Grek dhe më gjerë ka një departament të plotë dhe të specializuar për shitjet me shumicë dhe bashkëpunimin me biznesin, i cili ofron zgjidhje të efektshme për çdo nevojë për sisteme të sigurisë, mbrojtjen nga zjarrit, kontrollit për klientët – partnerët tanë.

Bashkëpunimi ynë i gjerë me të gjithë udhëheqësit dhe pionierët globalë në fushën e produkteve të sigurisë, së bashku me ekspertizën e fituar nga Kompania dhe drejtuesit e saj për më shumë se 45 vjet, siguron:

  • Bashkëpunim me veçori optimale, fleksibilitet dhe përfitime
  • Ofrim dhe mbështetje të një portofoli të plotë produktesh – shërbimesh të sistemeve të ofruara
  • Garanci dhe çertifikim për një funksionim optimal të produkteve – shërbimeve tona në tregun Grek dhe atë Evropian.
  • Përmirësim të vazhdueshëm dhe edukim paralel mbi shërbimet – produktet, por edhe përditësimin mbi nevojat – prirjet e fundit të tregut.

Por mbi të gjitha, si një partner në shumicë, juve ju ofrohet vlera unike e shtuar e ZARIFOPOULOS: një marrëdhënie e sigurt besimi dhe shpagimi që do të ndihmojë në mënyrë vendimtare evolucionin dhe fillimin “shumë të ndritur ” të biznesit tuaj në tregun e sigurisë.

Mos lini pa shfrytëzuar një mundësi për bashkëpunim me Kompaninë lider, më të suksesshme dhe “të provuar” në fushën e sigurisë, sot. 1200 partnerët tanë Z tashmë kënaqur mund t’ju sigurojnë për përfitimet.

Departamenti i shitjeve me shumicë në ZARIFOPOULOS, ju pret për të zgjedhur produktet – shërbimet që i përshtaten nevojave të klientit tuaj, por edhe për të hartuar dhe zbatuar hapin tuaj të ardhshëm profesional në treg.