ZARIFOPOULOS SH.A, duke qenë për 45 vjet një lojtar kryesor në tregun Grek dhe më gjerë, ka fituar me të drejtë rolin e liderit dhe përcaktimin si specialist në sistemet e sigurisë dhe kontrollit në punë.

Për ju dhe biznesin tuaj kjo do të thotë, 100% Siguri në Produktet – Shërbimet nga ZARIFOPOULOS. Produktet teknologjike nga prodhuesit botërore të njohur të fushës (p.sh. Honeywell, INIM), të çertifikuara dhe testuara për tregun Grek dhe po kështu, shërbime të studiuara në mënyrë specifike dhe të dizenjuara për veçoritë e botës së biznesit grek.

Ne në ZARIFOPOULOS jo thjesht prodhojmë zgjidhje për sigurinë, sigurinë nga zjarri dhe kontrollin për ndërmarrjet Greke, por “ndërtojmë” vite besueshmërie dhe partneritete të bazuara në besim, të vlerësuara çdo ditë nga shërbimet e ofruara nga stafi ynë profesional, për mbi 1200 biznese në Greqi, Qipro dhe në Ballkan.

Nga një sistem i vetëm alarmi për kompaninë – dyqanin tuaj, deri te sistemet e integruara të sigurisë, sigurisë nga zjarri, kontrollit dhe menaxhimit të energjisë në 670 degë të bankave Greke dhe një instalim të veçantë të sistemit të zjarrit në rreth 24 tunelet e rrugës “Egnatia” ose në “Nënkalimin e Metrosë”, ne u japim ekzaktësisht të njëjtën vlerë klientëve tanë: Siguri, Performancë dhe funksionin e rregullt të vlefshëm në biznesin e tyre.

Njihuni me ZARIFOPOULOS, Vlerën e Shtuar për kompaninë tuaj dhe të gëzojnë përfitimet unike të Specialistit në Sistemet Komerciale të Sigurisë.

VerifiQation është një zgjidhje ideale, ku ka nevojë për Siguri të zonave dhe menaxhimin e ngjarje. VerifiQation kursen një shumë parash nga kostoja e ruajtjes. Ky shërbim është nënshkruar nga ZARIFOPOULOS.

Një sistem i Konfirmimit Visual të Incidentit dhe shtypja e drejtpërdrejtë që kombinon funksionet e një sistemi alarmi, CCTV, Akses Kontroll, etj, për të punuar së bashku në një mënyrë të tillë që të “komunikojnë” dhe madje edhe në kohë reale.