Në fushën e kontrollit të hyrjeve/daljeve, Honeywell (më parë kompanitë Nothern Computer dhe NexWatch) përfaqësuar nga ZARIFOPOULOS SH.A në tregun Grek.
Honeywell shet produkte dhe sisteme të kontrollit të hyrje/dalje për aplikacione, duke filluar nga sistemet e vogla në sistemet e rrjetit që përmbajnë mijëra pika hyrëse.

Honeywell është një lider në sistemet kontrollit të hyrjeve/daljeve, menaxhimin e sigurisë dhe sistemet e automatizimit dhe është e angazhuar për të zhvilluar vazhdimisht teknologjinë më të fundit, që aplikohet nga ZARIFOPOULOS SH.A, duke iu ofruar përdoruesve të fundor zgjidhje sisteme të plota për të përmbushur nevojat e kontrollit të hyrje/daljeve, dhe aplikikacione të matjes së orareve në punë.

Një nga produktet e reja më impresive të Honeywell është WIN-PAK SE, programi kompjuterik më i plotë i kontrollit të hyrjeve në industrinë e sotme. Një nga avantazhet që përfshihen në WIN-PAK SE është integrimi me produkte imazheri / video dixhitale dhe gjithashtu me sistemet e alarmit, të tilla si regjistruesit digjital të serisë Fusion dhe panele të alarmit Honeywell Galaxy.

ZARIFOPOULOS SH.A përfaqëson fushën e barrierave të kontrollit të hyrje/daljeve dhe portat rrotulluese të kompanisë SAIMA, lider në tregun italian dhe gjithashtu prodhuese e detektorëve të metalit, dhomave të sigurisë me detektorë metali dhe dyer rrotulluese, të zbatueshme për sektorin e ndjeshëm bankar.