Στον τομέα του ελέγχου πρόσβασης η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ διαθέτει στην ελληνική αγορά προϊόντα και συστήματα ελέγχου πρόσβασης που αγκαλιάζουν τη συνδεσιμότητα, το IoT και την ενσωμάτωση με διαλειτουργικότητα μεταξύ πολλαπλών συστημάτων προστασίας.

Η Honeywell (πρώην εταιρίες Northern Computers Inc και NexWatch) που διαθέτει προϊόντα και συστήματα ελέγχου πρόσβασης για εφαρμογές που κυμαίνονται από τα συστήματα μικρών απαιτήσεων έως τα δικτυωμένα συστήματα που περιέχουν χιλιάδες σημεία εισόδων, αντιπροσωπεύεται από την ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ στην Ελληνική αγορά.

Η Honeywell, ηγέτης στον τομέα του ελέγχου πρόσβασης, της διαχείρισης ασφάλειας και των συστημάτων αυτοματοποίησης, είναι δεσμευμένη συνεχώς να αναπτύσσει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, που εφαρμόζεται από την εταιρεία ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., παρέχοντας στον τελικό χρήστη τις συνολικές λύσεις συστημάτων για τις ανάγκες ελέγχου πρόσβασης.

Ένα από τα νέα εντυπωσιακά προϊόντα της Honeywell είναι το PROWATCH, το περιεκτικότερο λογισμικό ελέγχου πρόσβασης στη βιομηχανία σήμερα. Τα τελευταία πλεονεκτήματα που περιλαμβάνει το PROWATCH είναι η ολοκλήρωση με ψηφιακά προϊόντα εικόνας/video και συναγερμού όπως, οι ψηφιακοί καταγραφείς της σειράς Fusion και οι πίνακες συναγερμού Galaxy Dimension της Honeywell.

Η DDS είναι κορυφαίος κατασκευαστής της πλατφόρμας λογισμικού ασφαλείας επόμενης γενιάς, που βασίζεται σε προηγμένα συστήματα ελέγχου πρόσβασης και παρακολούθησης συναγερμού. Οι ευέλικτες λύσεις της DDS καλύπτουν όλους τους τύπους εγκαταστάσεων. Για 30 χρόνια η DDS υπηρετεί μια εντυπωσιακή λίστα πελατών σε περισσότερες από 40 χώρες.

Η Suprema προσφέρει ένα ευρύ φάσμα συστημάτων ελέγχου πρόσβασης τα οποία στηρίζονται σε βιομετρικά στοιχεία.

Τα συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης (Access Control) μπορούν απλά να προσδιοριστούν ως η διαδικασία με την οποία το προσωπικό ασφαλείας ελέγχει πότε και ποιος εισέρχεται ή εξέρχεται σε μια περιοχή ελέγχου, ένα κτίριο ή τμήμα αυτού.

Η παγκόσμια αγορά ελέγχου πρόσβασης προβλέπεται να φθάσει σε τζίρο τα 10.4 δισεκατομμύρια δολάρια το 2020, καθώς αυξάνεται με μέσο ετήσιο ρυθμό 10,6%, σύμφωνα με έρευνα της Markets and Markets.

Ό Έλεγχος Πρόσβασης περιλαμβάνει τεχνικά τη μηχανική κλειδαριά, αλλά όταν αναφερόμαστε στον έλεγχο της πρόσβασης στο σύγχρονο κλάδο της ασφάλειας, εννοούμε εξελιγμένα ηλεκτρονικά τουρνικέ, πύλες, ασύρματες κλειδαριές και άλλα μέσα ελέγχου.

Τα κλειδιά μπορεί να χαθούν, να κλαπούν και να αντιγραφούν, αφήνοντας τα περιουσιακά στοιχεία μας ευάλωτα, ενώ συνοδεύονται με την απαίτηση για μια ακριβή αλλαγή των κλειδαριών. Αντίθετα, όταν μια κάρτα ηλεκτρονικής πρόσβασης χαθεί ή κλαπεί, τα δικαιώματα πρόσβασης μπορούν να αποσυρθούν άμεσα, καθιστώντας την κάρτα ανενεργή. Οι κλέφτες θα πρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση πριν διαπιστωθεί κλοπή, ενώ το προσωπικό ασφαλείας μπορεί να εντοπίσει άμεσα την παραβίαση και να μπλοκάρει την πρόσβαση σε πολλαπλά σημεία κάθε στιγμή.

Τα σύγχρονα συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης προσφέρουν επίσης ευέλικτα δικαιώματα πρόσβασης. Για παράδειγμα, ενώ όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να αποκτήσουν γενικά πρόσβαση μέσω της κύριας εισόδου του κτιρίου, η πρόσβαση σε ορισμένες εσωτερικές περιοχές μπορεί να περιορίζεται σε επιλεγμένους υπαλλήλους. Η πρόσβαση μπορεί επίσης να περιορίζεται σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους.

Η πλαστική κάρτα πρόσβασης είναι εδώ και καιρό η κυρίαρχη μορφή της επαλήθευσης ταυτότητας. Αν και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται στα περισσότερα εγκατεστημένα συστήματα, οι βιομετρικές λύσεις – επικύρωση ταυτότητας μέσω αναγνώρισης προσώπου, δακτυλικών αποτυπωμάτων και αναγνώρισης της ίριδας – γίνονται όλο και πιο αξιόπιστα, οικονομικά προσιτά και περισσότερο διαδεδομένες.

Αν και συχνά ο Έλεγχος Πρόσβασης «κατηγορείται» ότι είναι μια «κλειστή» και μη ευέλικτη υποδομή ασφαλείας, ο συγκεκριμένος τομέας τελικά αγκαλιάζει τη συνδεσιμότητα. Το IoT προσφέρει την ενσωμάτωση με διαλειτουργικότητα μεταξύ των άλλων συστημάτων προστασίας. Παράλληλα και ακολουθώντας τις τάσεις της εποχής, η Πρόσβαση από κινητές συσκευές, όπως με τη χρήση smartphones, είναι δυναμικά αναπτυσσόμενη με πολλά λειτουργικά οφέλη.