VerifiQation është një zgjidhje ideale ku ka nevojë për Siguri ambientesh dhe Menaxhim ngjarjesh. Ky është një sistem i Konfirmimit Visual të Incidentit (Visual Confirmation Incident) dhe frenimi të drejtpërdrejtë që kombinon funksionet e një sistemi alarmi, CCTV, Kontrollit te Hyrjeve, etj, të punojnë së bashku në një mënyrë të tillë sikur të “komunikojnë” dhe madje në kohë reale.

Mbështetja shumë e sofistikuar me programe kompjuterike gjatë gjithë këtij procesi: Një program për menaxhimin e videos dhe alarmit dhe një program për analizimin e videos dhe ikonave, të cilat marrin përsipër të analizojnë sinjalet.
Sistemi plotësohet nga Procedurat e Menaxhimit të Incidentit, që menaxhojnë efektivisht sinjalet e marra nga programi.

Cilat janë avantazhet e VerifiQation

  • Siguron ndërhyrjen e saktë dhe të shpejtë nga ana e personelit të trajnuar posaçërisht, madje edhe në mënyrë parandaluese.
  • Merr përsipër menaxhimin qendror të të gjitha ndërtesave.
  • “Zgjidh” të gjitha rrethanat, pa shkuar drejt dhunës ose humbje të pronës.
  • Ruan provat për përdorim ligjor.
  • Ju gëzoni shërbimet e saj 24 orë në ditë, 7 ditë në javë.
  • Ju kursen shumë para nga kostoja e ruajtjes. Krahasoni VerifiQation me shërbime të tjera të ngjashme në treg. Në sajë të aftësisë së saj të veçantë për të minimizuar alarme të rreme, mbetet zgjidhja më efektive në çështjet e sigurisë njerëzore dhe sigurisë së ambienteve. Ulja e kostos është edhe më e madhe, krahasuar me rojet statike, metodë e cila së fundmi ka mangësi në besueshmëri, pasi ajo është e bazuar tërësisht në faktorin njerëzor.
  • Shërbimi mban “firmën” nga ZARIFOPOULOS, që do të thotë prestigj, besueshmëri, siguri e vërtetë dhe mendje të qetë!

why-verifiQation-EN