Η Εταιρεία διαθέτει συνεργασίες με τις μεγαλύτερες Επιχειρήσεις των σημαντικότερων κλάδων της Ελληνικής Οικονομίας – και στις αλυσίδες καταστημάτων – έχοντας αναλάβει και παραδώσει με απόλυτη επιτυχία υψηλό αριθμό ειδικών όσο και απαιτητικών έργων, μοναδικών στην Ελλάδα. Παράλληλα, οι υπηρεσίες Ασφάλειας και Ελέγχου που προσφέρει σε όλο το φάσμα του Δημόσιου Τομέα, πιστοποιούν τον ηγετικό της ρόλο στην Ελληνική Αγορά.

Media Markt
Αθήνα, Θεσσαλονίκη

Rolex
Κεντρικό & Καταστήματα

Όμιλος Inditex
Πανελλαδικά

Marks & Spencer
Πανελλαδικά

Mothercare
Κεντρικά & Υποκαταστήματα

Hennes & Mauritz
Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία

Sephora Μαρινόπουλος
Πανελλαδικά

Praktiker
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη

Toi & Moi
Κεντρικά, Αποθήκες & Υποκαταστήματα