Τεχνολογικά προηγμένες Λύσεις ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ

Οι ολοκληρωμένες λύσεις ανίχνευσης θερμοκρασίας σώματος της ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν αυξημένη θερμοκρασία σώματος, όπου για λόγους υγειονομικής ασφάλειας αυτή απαιτείται, ιδιαίτερα σε πύλες εισόδου κατά τον έλεγχο πρόσβασης, σε χώρους με υψηλή συγκέντρωση πληθυσμού. Οι προτεινόμενες λύσεις με χρήση θερμικών καμερών, μπορούν να εντοπίσουν πιθανούς φορείς ιών από την είσοδο σε πολυσύχναστους χώρους, ενεργοποιώντας μηχανισμούς αντιμετώπισης και προστατεύοντας αποτελεσματικά τη δημόσια υγεία.

Τι μπορεί να προσφέρει μια θερμική κάμερα στην πρόληψη μετάδοσης ασθενειών

Κάθε αντικείμενο με θερμοκρασία πάνω από το απόλυτο μηδέν εκπέμπει ανιχνεύσιμη ποσότητα ακτινοβολίας. Μια θερμική κάμερα μπορεί να ανιχνεύσει αυτή την ακτινοβολία και να παράγει θερμικές εικόνες. Η θερμική κάμερα μελετά την ακτινοβολία και σε συνεργασία με προηγμένα αισθητήρια και αλγόριθμους, πραγματοποιεί μέτρηση θερμοκρασίας σώματος με ακρίβεια έως και 0,3 ° C.

Είναι γνωστό ότι ένα σημαντικό σύμπτωμα μολύνσεων από ιούς είναι ο πυρετός. Επομένως, μια θερμική κάμερα με δυνατότητα μέτρησης της θερμοκρασίας με υψηλή ακρίβεια, μπορεί να ανιχνεύσει την αυξημένη θερμοκρασία σώματος και να εντοπίσει πιθανά κρούσματα. Η κάμερα θερμομετρεί μόνο πρόσωπα, αγνοώντας άλλες πηγές θερμότητας. Για αυτή την εφαρμογή, οι θερμικές κάμερες συστήνεται να εγκατασταθούν σε χώρους με με υψηλή συγκέντρωση πληθυσμού, όπως δημόσια κτίρια, εργοστάσια, σταθμοί, αεροδρόμια, ξενοδοχεία, γραφεία κ.α.

Πλεονεκτήματα

Υψηλή απόδοση: H θερμική κάμερα ανιχνεύει σε πραγματικό χρόνο τη θερμοκρασία των ατόμων στο πεδίο της.

Ασφάλεια: Η θερμική κάμερα υποστηρίζει μέτρηση θερμοκρασίας χωρίς επαφή, με ακρίβεια από μακριά, ενεργοποιώντας έγκαιρα – ως προληπτικό μέσο – μηχανισμούς αντιμετώπισης.

Οικονομία: Οικονομία απασχόλησης Ανθρώπινου δυναμικού για θερμομέτρηση.