Ομάδα άμεσης επέμβασης και λύσεων

Η Τεχνική Υποστήριξη στην Ασφάλεια, αποτελεί σημαντικό παράγοντα συνεχούς και άριστης λειτουργίας των Συστημάτων, ιδιαίτερα σε ευάλωτες αλλά και ευαίσθητες εγκαταστάσεις, που επηρεάζονται από αστάθμητους – εξωτερικούς παράγοντες. Η Εταιρεία ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ, διαθέτει ένα ειδικά οργανωμένο Τμήμα, ώστε να παρέχει έγκαιρα υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης σε κάθε έναν από τους 25.000 και πλέον Πελάτες της.

Ασφάλεια λειτουργιών και εγκαταστάσεων, Ευθύνη και Υπευθυνότητα, Καινοτομία και Πρωτοπορία, Συνεργασία και Αλληλεγγύη, Εντιμότητα και Διαφάνεια, Παροχή ευέλικτων λύσεων, Πίστη στους κανόνες, Προσήλωση στην Αποτελεσματικότητα και έξυπνη Προσαρμογή.
Ανάπτυξη με ήθος και αξίες, σε σύμπραξη με τους Ανθρώπους μας, το Περιβάλλον και την Κοινωνία, με Σκοπό τη δημιουργία Αξίας για Πελάτες, Συνεργάτες, Εργαζομένους και Μετόχους και Στόχο τη διεύρυνση και η εδραίωση μας, ως ο κυρίαρχος Ελληνικός Όμιλος παροχής υπηρεσιών Ασφάλειας & Ελέγχου στην Ν.Α. Ευρώπη.
Αποστολή της εταιρείας ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ είναι να προσφέρει κορυφαία Προϊόντα και Υπηρεσίες στον τομέα της Ασφάλειας, που παρέχουν σιγουριά και προστασία στην Ελληνική κοινωνία, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής μας.

Help Desk

20 εκπαιδευμένα άτομα στην τεχνική υποστήριξη, έτοιμα να ανταποκριθούν άμεσα στις κλήσεις σας.

Οχήματα

80 Οχήματα διαφόρων τύπων για την άμεση μεταφορά υλικού και Τεχνικών σε όποιο σημείο χρειαστεί.

Τεχνικοί

100 Τεχνικοί σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένοι στην παροχή υποστήριξης και λύσεων έκτακτων συμβάντων.

Z-technical-assistanceΑπλά σηκώστε το τηλέφωνο της Ζ – Τεχνική Υποστήριξη: +30 212 6878300

Οι τεχνικοί μας με τη χρήση smartphones και σύγχρονων εφαρμογών, είναι συνδεδεμένοι 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, με τη βάση δεδομένων της εταιρείας, ώστε να έχουν την πλήρη εικόνα του προβλήματος, αλλά και του ιστορικού σας, για την καλύτερη, δική σας Τεχνική Υποστήριξη. Η διαρκής Εκπαίδευση των Στελεχών του Τμήματος και η Εμπειρία δεκαετιών σε δεκάδες χιλιάδες συμβάντα τεχνικής φύσης, διασφαλίζουν απόλυτη εξυπηρέτηση, χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις.