Λύσεις Διαχείρισης Πλήθους για υγειονομικούς ή άλλους λόγους ασφαλείας

Οι ολοκληρωμένες λύσεις καταμέτρησης ατόμων (people counting) της ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ, προσφέρουν τη δυνατότητα βελτιστοποίησης των στρατηγικών ελέγχου και αύξησης της ασφάλειας, ιδιαίτερα σε χώρους με υψηλή συγκέντρωση πληθυσμού. Μέσω των προτεινόμενων λύσεων επιτυγχάνεται ακριβής καταμέτρηση των ατόμων που κινούνται σε πολυσύχναστους χώρους, ελέγχοντας αποτελεσματικά τις εισόδους και ενεργοποιώντας μηχανισμούς ειδοποίησης σε περίπτωση υπέρβασης ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Ο υπολογισμός του αριθμού των ανθρώπων που εισέρχονται σε ένα κατάστημα, ένα εμπορικό κέντρο, ένα ξενοδοχείο, ένα μουσείο, ένα θέατρο ή οποιοδήποτε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, μπορεί να βοηθήσει ποικιλοτρόπως στη βελτίωση των δραστηριοτήτων μιας εταιρείας ή οργανισμού. Γίνεται δυνατό, για παράδειγμα, να αντιστοιχιστεί με ακρίβεια ο αριθμός του απαιτούμενου προσωπικού, να διευκολυνθεί η πολιτική στελέχωσης και να εξοικονομηθεί λειτουργικό κόστος, να ελέγχεται η πλήρης εκκένωση σε κατάσταση ανάγκης, κ.α.

Μπορεί ακόμα να βοηθήσει στην τήρηση των κρατικών περιορισμών κοινωνικής απόστασης (COVID-19) επιτρέποντας την παρακολούθηση και διαχείριση της κυκλοφορίας των εισερχόμενων επισκεπτών ενός χώρου, με ψηφιακή προβολή. Επιτυγχάνεται έτσι η επιθυμητή πληρότητα, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια πελατών και προσωπικού, αυτόνομα ή συνδυαστικά με άλλα συστήματα.

Πλεονεκτήματα

Οι κάμερες καταμέτρησης ανθρώπων, εξοπλισμένες με διπλούς φακούς και ενσωματωμένους αλγόριθμους, είναι εξαιρετικά ακριβείς και περισσότερο από επαρκείς, για να ξεπεράσουν τις σημερινές προκλήσεις. Οι ολοκληρωμένες λύσεις καταμέτρησης της ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ, προσφέρουν έλεγχο ροής ατόμων σε πραγματικό χρόνο και φιλικές ειδοποιήσεις, ώστε να εμποδίσουν την εξάπλωση του κορωνοϊού σε δημόσιους χώρους.

Εξαιρετικά υψηλή ακρίβεια: Οι κάμερες διπλού φακού προσφέρουν εξαιρετικά υψηλή ακρίβεια, με μια διαμόρφωση που παρέχει τρισδιάστατη απεικόνιση, ώστε να ξεχωρίζουν τα ανθρώπινα όντα από αντικείμενα και σκιές.

Aλγόριθμοι εκμάθησης: Οι κάμερες καταμέτρησης ανθρώπων ενσωματώνουν αλγόριθμους βαθιάς εκμάθησης, που μπορούν να εκπαιδεύονται και να βελτιώνονται συνεχώς με νέα σύνολα δεδομένων για ακόμα ακριβέστερη καταμέτρηση.

Επιπλέον προσφέρεται δυνατότητα ελέγχων Mask Detection και διατήρησης των κοινωνικών αποστάσεων σε πραγματικό χρόνο, με φιλική ηχητική ειδοποίηση – προτροπή, σε περίπτωση που κάποιος δεν φορά μάσκα ή δεν κρατούνται οι αποστάσεις στον ελεγχόμενο χώρο.