Ολοκληρώστε την Ασφάλεια σας

Η εγκατάσταση και τοποθέτηση ενός συστήματος Ασφαλείας στο χώρο σας, μετατρέπεται 100% σε μέσο αποτροπής κάθε παραβίασης, μόνο μέσω σύνδεσης του συστήματος με ένα αξιόπιστο Κέντρο Λήψης Σημάτων. Το Κέντρο Λήψης Σημάτων είναι αυτό που επιτηρεί συνεχώς την ορθή λειτουργία του συστήματος σας και ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές, εσάς και τους οικείους σας, σε κάθε περίπτωση κινδύνου.

Ασφάλεια λειτουργιών και εγκαταστάσεων, Ευθύνη και Υπευθυνότητα, Καινοτομία και Πρωτοπορία, Συνεργασία και Αλληλεγγύη, Εντιμότητα και Διαφάνεια, Παροχή ευέλικτων λύσεων, Πίστη στους κανόνες, Προσήλωση στην Αποτελεσματικότητα και έξυπνη Προσαρμογή.
Ανάπτυξη με ήθος και αξίες, σε σύμπραξη με τους Ανθρώπους μας, το Περιβάλλον και την Κοινωνία, με Σκοπό τη δημιουργία Αξίας για Πελάτες, Συνεργάτες, Εργαζομένους και Μετόχους και Στόχο τη διεύρυνση και η εδραίωση μας, ως ο κυρίαρχος Ελληνικός Όμιλος παροχής υπηρεσιών Ασφάλειας & Ελέγχου στην Ν.Α. Ευρώπη.
Αποστολή της εταιρείας ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ είναι να προσφέρει κορυφαία Προϊόντα και Υπηρεσίες στον τομέα της Ασφάλειας, που παρέχουν σιγουριά και προστασία στην Ελληνική κοινωνία, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής μας.

Υπερσύγχρονη τεχνολογία

Η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. διαθέτει ένα υπερσύγχρονο Κέντρο Λήψης Σημάτων, την ΕΡΜΗΣ – Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός Α.Ε., το οποίο διατηρεί υψηλά πρότυπα λειτουργίας, συστήματα τελευταίας τεχνολογίας και την υψηλότερη αποτελεσματικότητα αποτροπής αρνητικών συμβάντων.

Συνεχής παρακολούθηση

Επιπρόσθετα, με την 24ωρη παρακολούθηση, 365 ημέρες τον χρόνο από το Κέντρο Λήψης Σημάτων της ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ, έχετε δυνατότητα επαλήθευσης οποιουδήποτε περιστατικού (μέσω της καταγραφής εικόνας-video), αλλά και real time αποτροπή συμβάντος (μέσω της πρωτοποριακής υπηρεσίας VerifiQation).

Αξιοπιστία και Εμπιστοσύνη

Οι υπηρεσίες της ΕΡΜΗΣ – Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός Α.Ε. – εταιρεία του Ομίλου ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ – αποδεικνύουν καθημερινά την αξιοπιστία τους, προσφέροντας πάνω από 35 χρόνια, εμπιστοσύνη και 100% ασφάλεια σε πάνω από 20.000 συνδρομητές.

Απαραίτητο εργαλείο για κάθε επαγγελματία

Δεν είναι τυχαία η επιλογή προτίμησης μεγάλου αριθμού Εγκαταστατών συστημάτων Ασφαλείας στην Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός της ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ, αφού εκτός των άλλων, με την υπηρεσία αυτόματης αποστολής ενημέρωσης και την άμεση πρόσβαση σε on-line ενημέρωση στην βάση δεδομένων του Κέντρου Λήψης Σημάτων, επιτρέπουν τον απόλυτο έλεγχο των συστημάτων ασφαλείας κάθε στιγμή, καθιστώντας την σύνδεση ένα απαραίτητο εργαλείο για κάθε επαγγελματία στον τομέα της Ασφάλειας.