Κομβικό ζήτημα για καταναλωτές και επιχειρήσεις η ψηφιακή επικοινωνία

Η έρευνα Know your customer: the true power of Omnichannel της SAP Hybris, διαπιστώνει ότι οι σημερινές επιχειρήσεις υστερούν στην κατανόηση και στην επικοινωνία με τους πελάτες σε όλα τα διαθέσιμα κανάλια, με τρόπους που να είναι ενιαίοι και σχετικοί με το αντικείμενο τους. Μάλιστα, το 61% των ηγετικών στελεχών των επιχειρήσεων είναι πεπεισμένο ότι τα υφιστάμενα πληροφοριακά τους συστήματα που υποστηρίζουν πωλήσεις και διαχείριση πελατειακών σχέσεων (CRM), δυσχεραίνουν το εμπορικό όραμα της εταιρείας τους.