Η Ζαριφόπουλος Α.Ε. και η Honeywell Fire and PA/VA Solutions διοργανώνουν από κοινού την Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 15:00 την Ημερίδα Ενημέρωσης Νέων Τεχνολογιών στον τομέα της Πυρασφάλειας και PA/VA.

Πρόγραμμα ημερίδας

15:00 – 16:00
Προσέλευση κοινού

16:00 – 16:15
Καλωσόρισμα (Ζαριφόπουλος Α.Ε.)

16:15 – 16:30
Επισκόπηση και νέες τάσεις αγοράς (HONEYWELL)

16:30 – 18:00

Παρουσιάσεις συστημάτων της Honeywell :

σε εμβληματικά έργα της Ζαριφόπουλος Α.Ε. σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και στο εξωτερικό,

συστήματος Vesda έγκαιρης ανίχνευσης καπνού μέσω δειγματοληψίας αέρα και λογισμικού γραφικής απεικόνισης πυρανίχνευσης OnyxWorks,

ενοποιημένης πλατφόρμας ελέγχου ενεργειακής διαχείρισης Arena NX.

18:00 – 18:30
Διάλειμμα για καφέ

18:30 – 20:00
Νέες τεχνολογίες της Honeywell – Εξέλιξη/Επανάσταση στα συστήματα πυρανίχνευσης (Notifier Inspire πίνακας πυρανίχνευσης, πλατφόρμα επιτήρησης και διαχείριση CLSS, Lion Tamer, Self-test detectors, Variodyn ONE)

20:00 – έπειτα
Ελαφρύ βραδινό γεύμα