Στο πλαίσιο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με έμφαση σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και κοινωνικής αλληλεγγύης, η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ προσέφερε, εγκατέστησε και παρέδωσε σε πλήρη λειτουργία στην Κοινότητα Ψυχικού, ένα προηγμένο σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιάς.

Η προσφορά της εταιρείας στην τοπική κοινωνία, σε όμορο της έδρας της Δήμο, εντάσσεται στον σχεδιασμό και υλοποίηση ανάπλασης του πάρκου Παύλου Μπακογιάννη με πρωτοβουλία της κοινότητας. Ο προστατευόμενος πευκόφυτος χώρος που βρίσκεται σε κομβικό σημείο σε μία σε μία από τις ευρύτατα χρησιμοποιούμενες εισόδους του Δήμου, αποτελεί πνεύμονα για τους κατοίκους του και σημείο αναψυχής.

Το προσφερόμενο σύστημα αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση έγκαιρης ανίχνευσης καπνού η οποία υλοποιείται με ειδικούς αλγόριθμους που επεξεργάζονται τη ροή εικόνας  καμερών.  Μπορεί να λειτουργήσει με τις περισσότερες εμπορικές δικτυακές κάμερες, ή να ενσωματωθεί σε υπάρχοντα συστήματα τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος. Τα δύο κύρια μέρη του συστήματος είναι το υποσύστημα οπτικής ανίχνευσης και το υποσύστημα Κέντρου Λήψης Σημάτων.

Σε περίπτωση ανίχνευσης ο συναγερμός στέλνεται στο κέντρο λήψης σημάτων για επιβεβαίωση και περαιτέρω ενέργειες ή ακόμα και να ενεργοποιήσει αν υπάρχει, αυτόματο σύστημα διαβροχής

Όταν ένα συμβάν καταγραφεί, ο χειριστής του ΚΛΣ, στην προκειμένη περίπτωση του Ελληνικού Κεντρικού Σταθμού ΕΡΜΗΣ, μέσω του λογισμικού διαχείρισης, δέχεται όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από τα διασυνδεδεμένα με αυτό συστήματα.

Αυτό συμβαίνει σε μια λειτουργική και εύκολα διαχειρίσιμη ενότητα, σχεδιασμένη έτσι ώστε ο χειριστής να είναι σε θέση να αποφασίσει ότι είναι σε εξέλιξη πραγματικός κίνδυνος και μέσω των σεναρίων αποτροπής κινδύνων και λίστας ενδεδειγμένων ενεργειών που έχουν συμφωνηθεί με τον Δήμο, να διενεργεί όλες τις απαιτούμενες ενέργειες (ενεργοποίηση κατασταλτικών μέσων, ειδοποίηση Αρχών κλπ.) δίχως σφάλματα και καθυστερήσεις.

Η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ, διανύοντας την πέμπτη δεκαετία πρωτοπόρου επιχειρηματικής πορείας στην αγορά, διευρύνει συνεχώς με καινοτόμα, υψηλής αξιοπιστίας συστήματα ασφάλειας, πυρασφάλειας, ενεργειακής διαχείρισης και ελέγχου πρόσβασης, πλούσιο portfolio έργων για κάθε κλάδο της ελληνικής οικονομίας.