Την ύπαρξη ενός πλήρως συνδεδεμένου συστήματος επιβεβαιώνουν τα στοιχεία για τις συσκευές που βρίσκονται online παγκοσμίως, αλλά παραμένει αβέβαιη η ευκαιρία για παραγωγή εσόδων από το οικοσύστημα του Internet of Things.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Strategy Analytics, 22 δισεκατομμύρια συσκευές ήταν συνδεδεμένες στο Διαδίκτυο, στα τέλη του 2018, δημιουργώντας αυτό που ονομάζουμε οικοσύστημα του Internet of Things (IoT). Οι προβλέψεις της εταιρείας αναλύσεων εκτιμούν ότι ο αριθμός των συνδεδεμένων στο Διαδίκτυο συσκευών θα αγγίξει τα 38,6 δις μέχρι το 2025 και τα 50 δις έως το 2030.

Η έκθεση της Strategy Analytics καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ευκαιρία για την παραγωγή εσόδων από το οικοσύστημα του Internet of Things παραμένει αβέβαιη, ειδικά για τους παρόχους των σχετικών υπηρεσιών. Οι εταιρείες που επιθυμούν να επωφεληθούν από το Internet of Things, θα πρέπει να χαράξουν πολύ προσεκτικά τη στρατηγική τους, αν θέλουν να κεφαλαιοποιήσουν τη δυναμική του συνδεδεμένου κόσμου.

Οι πάροχοι υπηρεσιών ΙοΤ, βλέποντας την τεράστια δυναμική αυτής της αγοράς, ίσως περιμένουν τεράστια έσοδα, αλλά μένει να δούμε ποιες εφαρμογές και υπηρεσίες θα οδηγήσουν στην αύξηση των εσόδων και σε ποιον βαθμό. Χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να κατανοήσουμε πώς θα εξελιχθεί το οικοσύστημα του IoT για να καλύψει τις ανάγκες των καταναλωτών.

Το εταιρικό IoT παραμένει ο βασικός τροφοδότης της παγκόσμιας αγοράς. Συγκεκριμένα, οι συνδεδεμένες στο Διαδίκτυο συσκευές για επαγγελματική χρήση αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το μισό της παγκόσμιας αγοράς ΙοΤ. Πάντως, η έκθεση προβλέπει ότι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος τομέας το επόμενο διάστημα θα είναι οι συνδεδεμένες οικιακές συσκευές, λόγω της περαιτέρω ταχείας υιοθέτησης των λεγόμενων έξυπνων σπιτιών (Smart Home), ιδιαίτερα σε περιοχές με υστέρηση στην υιοθέτηση τεχνολογιών ΙοΤ.