Το xDSL είναι σήμερα η κορυφαία σταθερή ευρυζωνική τεχνολογία στην Ευρώπη, αντιπροσωπεύοντας το 49,9% των συνολικών σταθερών ευρυζωνικών γραμμών. Ωστόσο, το Fiber θα αυξηθεί κατά 12,4% σε ετήσια βάση μεταξύ 2019 και 2024, για να γίνει η κορυφαία σταθερή ευρυζωνική τεχνολογία μέχρι το 2023.

Η μελέτη της GlobalData διαπιστώνει ότι στην Ευρώπη, η Ρωσία έχει το μεγαλύτερο μερίδιο των γραμμών οπτικών ινών (ως ποσοστό των συνολικών ευρυζωνικών γραμμών) φθάνοντας το 75% το 2019. Ωστόσο, η αγορά οπτικών ινών της Ισπανίας αναμένεται να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη και να ξεπεράσει τη Ρωσία έως το 2024, με μερίδιο 86,5% των συνολικών ευρυζωνικών γραμμών.

Προκειμένου να ανταποκριθούν στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών για δεδομένα και να προσφέρουν νέα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες, οι ευρωπαϊκές εταιρείες τηλεπικοινωνιών επενδύουν έντονα σε ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας. Οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές τηλεπικοινωνιών και οι κυβερνήσεις ενθαρρύνουν και επιδοτούν την ανάπτυξη οπτικών ινών.

Για να επιταχυνθεί η κάλυψη και να μειωθεί το κόστος της εγκατάστασης των οπτικών ινών, οι πάροχοι ευρωπαϊκών σταθερών τηλεπικοινωνιών ενώνουν τις δυνάμεις τους μέσω επενδυτικών σχεδίων και συμφωνιών κοινής χρήσης δικτύων. Για παράδειγμα, η Vodafone και η Orange συμφώνησαν τον Απρίλιο του 2019 να χορηγήσουν κοινή πρόσβαση των μελλοντικών τους δικτύων οπτικών ινών και στους δύο φορείς στην Ισπανία.

Η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. παρακολουθεί από κοντά τις τεχνολογικές εξελίξεις, αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες και ήδη διαθέτει στους καταναλωτές συστήματα ασφαλείας που εκμεταλλεύονται στο έπακρο τις ευρυζωνικές συνδέσεις για την επικοινωνία τους με τα Κέντρα Λήψης Σημάτων.

Στη διάθεση των καταναλωτών επίσης υπάρχουν κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης και κάμερες με ικανότητα να μεταφέρουν μέσα από οπτικές ίνες εικόνες υψηλής ανάλυσης και ευκρίνειας προκειμένου να καλύψουν κάθε ανάγκη απομακρυσμένου ελέγχου και επιτήρησης.