Η πορεία των σημερινών προϊόντων βιντεοεπιτήρησης είναι παράλληλη με εκείνη της τεχνολογίας των συναγερμών κατοικιών, η οποία έχει υποστεί μετασχηματισμό τα τελευταία χρόνια, από απλά συστήματα ανίχνευσης εισβολής σε ολοκληρωμένες λύσεις οικιακού αυτοματισμού. Ομοίως, η βιντεοεπιτήρηση δεν θεωρείται πλέον απλώς ως μέθοδος εξασφάλισης της ανθρώπινης προστασίας και ιδιοκτησίας, αλλά και ως εργαλείο για τη βελτίωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Η βιομηχανία βιντεοεπιτήρησης φαίνεται ότι έχει εξοικειωθεί με τις δυνατότητες να ξεπεράσει τους παραδοσιακούς της στόχους. Η αρχική είσοδος του κλάδου σε στοιχεία ανάλυσης βίντεο έθεσε τις βάσεις για τη σημερινή τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης (AI), η οποία οδήγησε στη συνέχεια σε ένα νέο κύμα λύσεων και προσέλκυσης πελατών. Ο χρόνος θα δείξει ποιες από αυτές τις τεχνολογίες θα παραμείνουν στον κλάδο, αλλά φαίνεται ότι η παροχή ενός βαθύτερου επιπέδου ενεργητικής τηλεοπτικής ευφυΐας, θα αποτελέσει προϋπόθεση για τα συστήματα επιτήρησης επόμενης γενιάς.

Οι κατασκευαστές συνεχίζουν να προσπαθούν να παραδώσουν προϊόντα με πρόσθετη ευφυΐα, καθώς οι τρέχουσες τάσεις επηρεάζουν την ανάπτυξη λύσεων από διάφορες εταιρείες. Η τεχνητή νοημοσύνη αναπτύσσεται, καθώς η τάση είναι οι υπολογιστές να αναλύουν το βίντεο μόνοι τους και να προειδοποιούν τους χρήστες μόνο για τα γεγονότα που σχετίζονται με περιστατικά ενδιαφέροντος.

Οι βελτιώσεις στο λογισμικό οδηγούν σε καλύτερα αποτελέσματα αναγνώρισης ανθρώπων, ενώ αναπτύσσονται τεχνολογίες που περιλαμβάνουν την εκπαίδευση ενός υπολογιστή για να αναγνωρίσει ορισμένες εικόνες, δίνοντας τη δυνατότητα σε μια μηχανή να μάθει, χωρίς να χρειάζεται να καταναλώνει μεγάλους όγκους δεδομένων για ημέρες, εβδομάδες ή και μήνες εκ των προτέρων.

Εκτός από τη βελτίωση της νοημοσύνης του hardware και του λογισμικού ανάλυσης βίντεο, μια άλλη προσέγγιση που κάνουν ορισμένοι προμηθευτές για να παρέχουν στους τελικούς χρήστες ποιοτικότερα δεδομένα, είναι να ενσωματώνουν απλώς περισσότερους αισθητήρες στα συστήματα διαχείρισης βίντεο, που συμπληρώνουν το βίντεο για την παροχή ουσιαστικών πληροφοριών, όπως τρισδιάστατους στερεογραφικούς αισθητήρες.

Τελικά, το βίντεο είναι απλά μια άλλη πηγή δεδομένων. Όταν βάζουμε μαζί βίντεο και IoT (αισθητήρες), δημιουργούμε τεράστιο όγκο δεδομένων, που είναι πραγματικά άχρηστα, μέχρι να αναλυθούν σωστά και να μετατραπούν σε “έξυπνα” δεδομένα.

Οι μεγάλοι κατασκευαστές του κλάδου έχουν επικεντρωθεί περισσότερο στην παροχή πιο έξυπνων προϊόντων επιτήρησης. Εταιρείες που κάποτε ήταν γνωστές κυρίως για τις υψηλής ποιότητας κάμερες τους, αφιερώνουν τις προσπάθειες τους, τα τελευταία χρόνια, για έρευνα και ανάπτυξη σε μια ευρύτερη σειρά λύσεων τα τελευταία χρόνια.