Η παγκόσμια αγορά συστημάτων Πυροπροστασίας προβλέπεται να αυξηθεί με ένα μέσο ετήσιο ποσοστό αύξησης (CAGR) 8,81%, φθάνοντας τα 86,3 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021, σύμφωνα με μια νέα έκθεση της εταιρείας ερευνών Knowledge Sourcing Intelligence.

Η εφαρμογή των συστημάτων Πυροπροστασίας από κυβερνητικές υπηρεσίες, οργανισμούς, αλλά και μια σειρά μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο, έχει οδηγήσει στην αύξηση των σχετικών δαπανών.

Η ανάπτυξη των υπεράκτιων βιομηχανιών πετρελαίου και φυσικού αερίου τα τελευταία χρόνια, έχει οδηγήσει στην αύξηση των επενδύσεων σε συστήματα προστασίας, προκειμένου να συμμορφώνονται με τα πρότυπα ασφαλείας και το κανονιστικό πλαίσιο. Η αγορά των συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας προβλέπεται να αυξηθεί στο υψηλότερο ποσοστό, ενώ τα συστήματα διαχείρισης των πυρκαγιών αναμένεται να κυριαρχήσουν σε μερίδιο αγοράς.

Οι κύριοι παράγοντες συγκράτησης που εμποδίζουν την περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς, είναι το υψηλό κόστος εγκατάστασης και συντήρησης που απαιτείται. Ένα άλλο πρόβλημα είναι η πολυπλοκότητα της ενσωμάτωσης των διεπαφών χρήστη με τους μηχανισμούς ελέγχου, ειδικά όταν εμπλέκονται πολλαπλές λύσεις.