Τα Κτίρια Υψηλής Απόδοσης υπερβαίνουν κατά πολύ τις απαιτήσεις των βασικών προτύπων σχεδιασμού και κατασκευής, με απώτερο στόχο την παροχή βιώσιμων αρχών σχεδιασμού, για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση τους σε παρατεταμένες χρονικές περιόδους.

Ένα ευρύ φάσμα αναγκών, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας, των περιβαλλοντικών ανησυχιών, καθώς και των απαιτήσεων της αγοράς και της ισχύουσας νομοθεσίας, οδηγούν τους αρχιτέκτονες και τους διαχειριστές κτιρίων να επικεντρωθούν στο σχεδιασμό και την κατασκευή κτιρίων υψηλής απόδοσης. Σε συνδυασμό με την προηγμένη συνδεσιμότητα και την έκρηξη των συσκευών Internet of Things, διαπιστώνουμε πολλαπλές προκλήσεις και σημαντικές ευκαιρίες.

Τα Κτίρια Υψηλής Απόδοσης πρέπει να εξασφαλίζουν τη βέλτιστη απόδοση σε συνεχή βάση. Αυτό σημαίνει ότι ένα κτίριο απαιτείται να ενσωματώνει και να βελτιστοποιεί όλες τις σημαντικές ιδιότητες απόδοσης, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της ενέργειας, του περιβάλλοντος, της ασφάλειας, του ελέγχου πρόσβασης, της αντοχής, της παραγωγικότητας, της βιωσιμότητας, της λειτουργικότητας και των επιχειρησιακών στόχων, προκειμένου να θεωρείται Κτίριο Υψηλής Απόδοσης.

Οι διαχειριστές κτιρίων, οι σχεδιαστές, οι αρχιτέκτονες και οι δημιουργοί επαγγελματικών συστημάτων, καθορίζουν τη μορφή των Κτιρίων Υψηλής Απόδοσης σε καθημερινή βάση, καθώς παίρνουν τις αποφάσεις για την εξισορρόπηση πολλαπλών στόχων για τη χρήση κάθε κτιρίου χωριστά. Οι κατασκευαστές και οι διαχειριστές κτιρίων χρειάζονται τα δεδομένα χρήσης και ελέγχου πρόσβασης, ώστε να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με το πώς χρησιμοποιείται ένα κτίριο.

Πέρα από τα στοιχεία του σχεδιασμού, υπάρχει μια σαφής έμφαση για τους διαχειριστές να αποδείξουν την αξία των κτιρίων αυτών. Όταν πρόκειται για τη βιωσιμότητα, τη λειτουργικότητα και τον έλεγχο, οι διαχειριστές πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάσουν τα στοιχεία που αποδεικνύουν τα θετικά αποτελέσματα των επιλογών τους. Για αυτόν το λόγο, υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για περισσότερα και καλύτερα συστήματα ανίχνευσης και τεχνολογίας παρακολούθησης.

Καθώς οι συνδεδεμένες συσκευές γίνονται πιο σχετικές, οι σχεδιαστές εγκαταστάσεων και οι υπεύθυνοι των κτιρίων πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι χρήστες θα παραμένουν συνδεδεμένοι με πολλαπλούς τρόπους. Ενώ έχουμε να κάνουμε με ένα μικρό ποσοστό σήμερα, η εκτίμηση είναι ότι το IoT θα προσφέρει περίπου το 10% του παγκόσμιου ΑΕΠ έως το 2020, καθώς έχει ισχυρή επιχειρηματική δυναμική και όλες οι προβλέψεις της αγοράς προς το 2020 είναι αισιόδοξες.

Οι κυριότερες κατηγορίες συνδεδεμένων συσκευών που έχουν αξία για τους καταναλωτές – εξαιρώντας τον τομέα της υγείας – είναι τα έξυπνα συστήματα συναγερμού, οι έξυπνες κάμερες παρακολούθησης και οι έξυπνοι ανιχνευτές καπνού.

Οι σύγχρονες απαιτήσεις για την ολοκληρωμένη ασφάλεια περιλαμβάνουν ανάγκες πέρα από τις παραδοσιακές (π.χ. πυρκαγιά και φυσικές καταστροφές), αυξάνοντας τη σημασία του σχεδιασμού των κτιρίων. Οι σημερινοί ιδιοκτήτες κτιρίων πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για τις περιπτώσεις όπου η ασφάλεια και η ευημερία των ανθρώπων και των περιουσιακών στοιχείων μέσα σε ένα κτίριο είναι σε κίνδυνο.

Η προσδοκία για μεγαλύτερη ασφάλεια και ανθεκτικότητα δημιουργεί νέες απαιτήσεις, όπως η βελτιωμένη αντισεισμική προστασία, τα εφεδρικά συστήματα, και η άριστη στεγάνωση. Ο σχεδιασμός ασφαλείας δεν περιλαμβάνει πλέον μόνο το hardware (π.χ. κάμερες, πύλες), αλλά και σχεδιαστικά στοιχεία (π.χ. την ιστοσελίδα του μηχανολογικού εξοπλισμού) και μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των αρχιτεκτόνων, των μηχανικών και των συμβούλων ασφαλείας.

Ο ρόλος ενός συστήματος ασφαλείας μετατοπίζεται από αποκλειστικός για τη διαχείριση της πρόσβασης σε ένα κτίριο και τους χώρους του, σε ένα σημαντικότερο ρόλο, όπου η σχέση με το κτίριο είναι πιο ολοκληρωμένη, παρέχοντας δυναμικά δεδομένα που βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία του.

Οι διαχειριστές του κτιρίου πρέπει να γνωρίζουν τη συχνότητα της επισκεψιμότητας των χώρων, κάτι που τους επιτρέπει να ρυθμίσουν τη διάταξη του χώρου και της χρήσης του φωτισμού, αλλά και τον έλεγχο του κλίματος που βασίζεται σε αυτές τις τάσεις χρήσης. Η παρακολούθηση βίντεο για τη διαχείριση της πρόσβασης στο εσωτερικό των κτιρίων, μπορεί να είναι πολύτιμη. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να παρέχουν στους διαχειριστές κτιρίων μια καλύτερη κατανόηση της χρήσης των χώρων, ώστε να αυξήσουν τη συνολική αποδοτικότητα.

Οι επαγγελματίες της ασφάλειας μπορούν επίσης να παρέχουν πραγματικά χρήσιμες πληροφορίες δεδομένων, καθώς η χρήση του χώρου εξελίσσεται. Αυτό το είδος των δεδομένων επιτρέπει στους διαχειριστές των κτιρίων να προσαρμόσουν το χώρο στην πραγματική χρήση, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα, αλλά και να βεβαιωθούν ότι χρησιμοποιούν σωστά τους πόρους και τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα.

Η ικανότητα να παρέχουμε εργαλεία για την παρακολούθηση της χρήσης και της κυκλοφορίας μέσα σε ένα χώρο, καθώς και η καταγραφή και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τον τρόπο χρήσης του από υπαλλήλους και επισκέπτες, προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση κόστους. Τα συστήματα ασφαλείας μπορούν τελικά να θεωρηθούν ως το εσωτερικό νευρικό σύστημα ενός κτιρίου, τα μάτια και τα αυτιά του.

Τελικά, το κτίριο είναι μόνο ένα μέρος της εξίσωσης. Ο σχεδιασμός και η διαχείριση των Κτιρίων Υψηλής Απόδοσης έχει στόχο να προσφέρει στους ανθρώπους έναν χώρο άνετης διαβίωσης. Το κτίριο πρέπει να τους υποστηρίξει με ασφάλεια, αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα, ώστε οι επιδόσεις των ανθρώπων στο κτίριο να συμβάλλουν στην επιτυχία των στόχων για τους οποίους δημιουργήθηκε.