Αναβάθμιση Πυρανίχνευσης στο πρώην εργοστάσιο ΕΛΑΙΣ, του πολυεθνικού Ομίλου Upfield 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΩΝ:

Αλυσίδες Τροφίμων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:

Σε εξέλιξη

ΑΝΑΘΕΤΩΝ:

UPFIELD

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ:

UPFIELD

Πυροπροστασία

Αντικατάσταση παλαιού συμβατικού πίνακα πυρανίχνευσης και τοπικών υποπινάκων, από νέο διευθυνσιοδοτούμενο κεντρικό σύστημα με ειδικές μονάδες συμβατικών ζωνών κρατώντας το ίδιο περιφερειακό υλικό (παλαιάς γενιάς συμβατικοί ανιχνευτές, μπουτόν, σειρήνες κ.λ.π). Το νέο σύστημα συνοδεύεται από γραφικό περιβάλλον απεικόνισης των ζωνών σε ηλεκτρονικές κατόψεις για επίβλεψη και πλήρη έλεγχο από το χρήστη, τοπικά στο εργοστάσιο (μέσω PC) αλλά και απομακρυσμένα.

Μηχανικός Έργου

Άρης Ζαχαρίας