Οι παγκόσμιες δαπάνες για το Internet of Things (IoT) προβλέπεται να φθάσουν τα 772,5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2018, με αύξηση 14,6% έναντι των 674 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα δαπανήθηκαν το 2017. Επικαιροποιημένη έκθεση της IDC εκτιμά ότι οι δαπάνες του IοT σε παγκόσμιο επίπεδο αναμένεται να αυξηθούν με ένα σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 14,4% κατά την περίοδο πρόβλεψης 2017-2021, υπερβαίνοντας το 1 τρις δολάρια το 2020, φθάνοντας τα 1,1 τρις το 2021.

Το Hardware θα είναι η μεγαλύτερη κατηγορία του κλάδου για το 2018, με 239 δισεκατομμύρια δολάρια να πηγαίνουν σε μεγάλο βαθμό στις μονάδες και τους αισθητήρες, μαζί με τις δαπάνες για τις Υποδομές και την Ασφάλεια. Οι Υπηρεσίες θα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία, ακολουθούμενη από Λογισμικό και Συνδεσιμότητα. Το Λογισμικό θα καθοδηγείται από λογισμικό εφαρμογών μαζί με λογισμικό αναλύσεων, πλατφόρμες IoT και λογισμικό ασφαλείας. Το Λογισμικό, θα είναι επίσης, ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος τομέας τεχνολογίας, με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 16,1%. Οι δαπάνες για υπηρεσίες θα αυξηθούν επίσης με ταχύτερο ρυθμό από τις συνολικές δαπάνες, με CAGR 15,1%, φθάνοντας σχεδόν τις δαπάνες Hardware μέχρι το τέλος της πενταετούς περιόδου πρόβλεψης.

Μέχρι το 2021, πάνω από το 55% των δαπανών για τα προγράμματα IoT θα αφορά το Λογισμικό και τις Υπηρεσίες, καθώς οι οργανισμοί αναφέρουν ότι αποτελούν τους βασικούς τομείς επικεντρωμένων επενδύσεων στον τομές IoT. Το Λογισμικό δημιουργεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορούν να υλοποιηθούν οι εφαρμογές IoT και οι περιπτώσεις χρήσης τους. Ωστόσο, οι Υπηρεσίες βοηθούν να συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία της τεχνολογίας για να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη λύση που θα ωφελήσει τους οργανισμούς και θα τους βοηθήσει να επιτύχουν μεγαλύτερη αξία σε μικρότερο χρόνο.

Οι αγορές που αναμένεται να δαπανήσουν περισσότερα στις λύσεις IoT το 2018 είναι οι μεταποιητικές βιομηχανίες (189 δις δολάρια), οι μεταφορές (85 δις δολάρια) και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (73 δις δολάρια). Οι δαπάνες θα επικεντρωθούν σε μεγάλο βαθμό σε λύσεις που υποστηρίζουν παραγωγικές διαδικασίες. Στις μεταφορές, το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών αφορά στην παρακολούθηση των εμπορευματικών μεταφορών και τη διαχείριση στόλου. Οι δαπάνες στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφελείας θα κυριαρχούνται από έξυπνα δίκτυα ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και νερού.

Οι καταναλωτές θα δαπανήσουν 62 δισεκατομμύρια δολάρια το 2018, για να γίνουν το τέταρτο μεγαλύτερο τμήμα του κλάδου, ενώ οι κύριες περιπτώσεις εξόδων σχετίζονται με το έξυπνο σπίτι, συμπεριλαμβανομένου του αυτοματισμού στο σπίτι, της ασφάλειας και των έξυπνων συσκευών. Οι έξυπνες συσκευές θα βιώσουν ισχυρή ανάπτυξη κατά την πενταετή περίοδο πρόβλεψης και θα βοηθήσουν τον καταναλωτικό τομέα να καταστεί ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος κλάδος του IoT με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 21%.

Η περιοχή Ασίας / Ειρηνικού (με εξαίρεση την Ιαπωνία) θα είναι η γεωγραφική περιοχή με το μεγαλύτερο τζίρο στο IoT το 2018 – 312 δισεκατομμύρια δολάρια – ακολουθούμενη από τη Βόρεια Αμερική (Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς) στα 203 δισεκατομμύρια δολάρια και την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική (EMEA) στα 171 δις δολάρια. Η Κίνα θα είναι η χώρα με το μεγαλύτερο σύνολο των δαπανών IoT το 2018 (209 δις δολάρια). Ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με 194 δις δολάρια το 2018, η Ιαπωνία (68 δις δολάρια) και η Κορέα (29 δις δολάρια). Η Λατινική Αμερική θα επιτύχει την ταχύτερη συνολική αύξηση δαπανών για το IoT, με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) για την πενταετία 28,3%.