Με μια υγιή αύξηση 17,9%, οι δαπάνες σε παγκόσμιο επίπεδο για το Internet of Things (IoT) προβλέπεται να φθάσουν τα 737 δισεκατομμύρια δολάρια το 2016, καθώς αυξάνονται οι επενδύσεις σε hardware, λογισμικό, υπηρεσίες και συνδεσιμότητα που σχετίζεται με το IoT.

Σύμφωνα με τη νέα ενημερωμένη εκτίμηση της International Data Corporation (IDC), οι παγκόσμιες δαπάνες IoT θα βιώσουν ένα σύνθετο ετήσιο ποσοστό αύξησης (CAGR) 15,6% την περίοδο πρόβλεψης, φθάνοντας τα 1,29 δις δολάρια έως το 2020.

Οι τομείς που έκαναν τις μεγαλύτερες επενδύσεις IoT το 2016 ήταν ο κλάδος της μεταποίησης (178 δις), οι μεταφορές (78 δις) και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (69 δις). Οι δαπάνες καταναλωτών και φυσικών προσώπων, το τέταρτο μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς για το 2016, θα γίνει η τρίτη μεγαλύτερη κατηγορία έως το 2020.

Οι επενδύσεις σε βιομηχανικές χρήσεις του IoT, όπως τα συνδεδεμένα οχήματα και τα “έξυπνα” κτίρια, θα συγκαταλέγονται μεταξύ των κορυφαίων τμημάτων της αγοράς για όλη την περίοδο αναφοράς έως το 2020. Η έκθεση προβλέπει ακόμα, ότι η ταχύτερη αύξηση των δαπανών για το Internet of Things θα προκύψει από τους κλάδους της ασφάλισης, της υγειονομικής περίθαλψης και της λιανικής.

Το hardware θα παραμείνει η μεγαλύτερη κατηγορία δαπανών έως το 2020, ακολουθούμενη από τις υπηρεσίες, το λογισμικό και τη συνδεσιμότητα. Αν και οι δαπάνες για hardware σχεδόν θα διπλασιαστούν έως το 2020, εκτιμάται πως έχουμε να κάνουμε με την κατηγορία που θα σημειώσει την πιο αργή ανάπτυξη. Αντίθετα, ο τομέας του λογισμικού και οι δαπάνες για υπηρεσίες ΙοΤ θα δουν τους ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης.

Η μεγαλύτερη αγορά για το ΙοΤ παγκοσμίως έως το 2020, θα είναι αυτή της Ασίας/Ειρηνικού (εκτός Ιαπωνίας), ακολουθούμενη από τις ΗΠΑ, τη Δυτική Ευρώπη και την Ιαπωνία. Το ένα τρίτο των εσόδων για εξοπλισμό, λογισμικό και υπηρεσίες IoT στην περιοχή Ασίας/Ειρηνικού θα προέλθει από τη μεταποιητική βιομηχανία, ενώ θα ακολουθήσουν σε τζίρο οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και οι μεταφορές.

Στις ΗΠΑ, ο τομέας μεταποίησης θα συνεχίσει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ στη Δυτική Ευρώπη οι καταναλωτικές δαπάνες για το IoT θα ξεπεράσουν τον κλάδο των μεταφορών και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και θα γίνουν ο δεύτερος μεγαλύτερος τομέας για το Internet of Things έως το 2020 (μετά από τη μεταποίηση).