Η αγορά δικτυακών καμερών ασφαλείας αναμένεται να αυξηθεί από την τρέχουσα αξία της – 8 δισεκατομμύρια δολάρια – σε πάνω από 20 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2025, σύμφωνα με μελέτη της Global Market Insights.

Μεταξύ των παραγόντων που επηρεάζουν την αναμενόμενη αύξηση της αγοράς δικτυακών καμερών, είναι η αυξανόμενη ζήτηση για σύγχρονες τεχνολογίες ασφάλειας στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία και η ασφάλεια των εργαζομένων. Οι βιομηχανίες ανησυχούν για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων τους, λόγω της αύξησης των βιομηχανικών ατυχημάτων και τραυματισμών, σύμφωνα με τη μελέτη.

Οι λύσεις βιντεοεπιτήρησης IP επιτρέπουν στις βιομηχανίες παραγωγής να παρακολουθούν σημαντικές περιοχές, όπως τμήματα συναρμολόγησης, λέβητες και συμπυκνωτές, όπου παρατηρούνται υψηλές πιθανότητες ατυχημάτων. Επιπλέον, βοηθούν τους χειριστές να παρακολουθούν τη διαδικασία παραγωγής και να βελτιστοποιούν τις επιχειρηματικές λειτουργίες.

Οι τεχνολογίες θερμικής απεικόνισης χρησιμοποιούνται ευρέως για την επισήμανση πιθανών ζητημάτων, όπως τις βλάβες των μηχανημάτων και την υπερθέρμανση. Οι κατασκευαστές αναπτύσσουν σήμερα ανθεκτικές και μακροχρόνιες λύσεις, ειδικά σχεδιασμένες για βιομηχανικό περιβάλλον.

Υιοθέτηση Pan/Tilt/Zoom

Η αυξανόμενη υιοθέτηση καμερών pan/tilt/zoom (p/t/z) για προβολή 360° και ασφάλεια μεγάλων εγκαταστάσεων, διευρύνει την αύξηση της αγοράς δικτυακών καμερών. Αυτές οι λύσεις υιοθετούνται ευρέως για υπαίθριες εφαρμογές, όπως γκαράζ, χώρους στάθμευσης, εργοτάξια, αεροδρόμια, σιδηροδρόμους και στάσεις λεωφορείων.

Οι κάμερες επιτρέπουν στους χειριστές να παρακολουθούν την εγκατάσταση, συλλαμβάνοντας το πλάνο σε πολλαπλές γωνίες ή κατευθύνσεις, ενισχύοντας την προστασία και την ασφάλεια των χώρων. Σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως η ευκολία εγκατάστασης, η παραγωγή υψηλής ποιότητας και ανθεκτικών στις παραβιάσεις εικόνων και η ευρεία περιοχή κάλυψης, προωθούν τη ζήτηση για λύσεις p/t/z.

Οι κατασκευαστές ασχολούνται επίσης με την παροχή τεχνολογίας υπέρυθρων σε κάμερες p/t/z, για τη βελτίωση της ποιότητας της εικόνας υπό διαφορετικές συνθήκες φωτισμού.

Κεντρικές λύσεις Ασφάλειας

Με την αυξανόμενη υιοθέτηση κεντρικών λύσεων ασφάλειας σε μεγάλες επιχειρήσεις, η αγορά δικτυακών καμερών αναμένεται να σημειώσει υψηλή ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Αυτές οι λύσεις χρησιμοποιούνται ευρέως σε εγκαταστάσεις με πολλαπλές πλατφόρμες καμερών. Αποθηκεύουν τα καταγεγραμμένα δεδομένα σε ξεχωριστές συσκευές DVR ή NVR, καθιστώντας αυτές τις τεχνολογίες ακριβότερες σε σύγκριση με άλλες αποκεντρωμένες.

Ωστόσο, οι κεντρικές λύσεις επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται και να αποθηκεύουν τα καταγεγραμμένα δεδομένα από όλες τις εγκατεστημένες κάμερες σε μια ενιαία πλατφόρμα, αυξάνοντας την προσβασιμότητα και την ευελιξία στη διαχείριση και ανάλυση των δεδομένων. Επιπλέον, η αυξημένη υιοθέτηση κεντρικών συστημάτων για εφαρμογές επιτήρησης στο σπίτι, είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας που αυξάνει την ανάπτυξη της αγοράς.

Οικιακές Εφαρμογές

Η αύξηση των ποσοστών εγκληματικότητας, κλοπών και διαρρήξεων σε διάφορες χώρες, ενθαρρύνουν την υιοθέτηση λύσεων οικιακής ασφάλειας, προωθώντας την ανάπτυξη της αγοράς δικτυακών καμερών.

Ο οικιστικός τομέας επενδύει ιδιαίτερα στην ενσωμάτωση προηγμένων συστημάτων. Χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα είναι οι μεγάλες οικονομίες με υψηλή εγκατάσταση δικτυακών καμερών.

Σύμφωνα με πρόσφατη αναφορά της People’s Daily, το Πεκίνο διαθέτει περίπου 470.000 κάμερες εγκατεστημένες σε όλη την πόλη. Αυτή η αύξηση στην εγκατάσταση λύσεων ασφάλειας οφείλεται στις αυξημένες κυβερνητικές προσπάθειες για τις έξυπνες πόλεις, προωθώντας την ανάπτυξη της αγοράς δικτυακών καμερών. Με την αυξανόμενη εστίαση στην ανάπτυξη έξυπνων κατοικιών στις χώρες αυτές, η ζήτηση για τέτοιες λύσεις προβλέπεται ότι θα αυξηθεί ραγδαία.