Μέθοδοι ολιστικής περιβαλλοντικής αξιολόγησης κατά τον σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία

Η ιστορία της αξιολόγησης και πιστοποίησης «Αειφόρων» Κτιρίων ξεκίνησε πριν από 25 χρόνια στην Αγγλία. Την πρωτοπορία στον τομέα αυτό την έχει το Βρετανικό σύστημα που ονομάζεται BREEAΜ (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Στη συνέχεια αυτής της κίνησης, αναπτύχθηκαν και άλλες μέθοδοι σε άλλες χώρες για την περιβαλλοντική αξιολόγηση – πιστοποίηση κτιρίων. Ενδεικτικά οι πιο γνωστές είναι το LEED (ΗΠΑ), το DGNB (Γερμανία) και το Green Star (Αυστραλία).

Ο κύριος άξονας των πιστοποιήσεων αυτών είναι το τρίπτυχο “σχεδιασμός – κατασκευή/ανακαίνιση – λειτουργία” τα οποία θα πρέπει να διέπονται από τις αρχές της εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και της οικολογίας. Για να πιστοποιηθεί ένα κτίριο θα πρέπει να έχει μία αξιόλογη συνολική βαθμολογία σε θέματα που αφορούν στην εξοικονόμηση και διαχείριση της ενέργειας, την εξασφάλιση συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης, την εξοικονόμηση νερού, τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, τη χρήση πράσινων υλικών, την ελαχιστοποίηση της ρύπανσης που προκαλείται κατά την διάρκεια της κατασκευής, την ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος άνθρακα από τις μεταφορές από/προς το κτίριο αλλά και την οικολογία.

Η περιβαλλοντική πιστοποίηση μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα μεγάλο εύρος κτιρίων με διαφορετικές λειτουργίες. Παρακάτω μερικοί ενδεικτικοί τομείς Εφαρμογής:

 • Κτίρια εμπορικής χρήσης – καταστήματα
 • Γραφεία
 • Κατοικίες
 • Βιομηχανικά κτίρια
 • Data centres
 • Εκπαιδευτικά κτίρια
 • Ψυχαγωγικές / αθλητικές εγκαταστάσεις κ.α.

Πλεονεκτήματα από την εφαρμογή περιβαλλοντικών κριτηρίων στον σχεδιασμό και τη λειτουργία

Τα πλεονεκτήματα που επιτυγχάνονται με την εφαρμογή των περιβαλλοντικών κριτηρίων στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία ενός σύγχρονου κτιρίου είναι πολλά και έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη στην διάρκεια της ζωής ενός κτιρίου. Υπάρχουν ολοένα και περισσότερα στοιχεία από πραγματικά κτίρια και πλήθος δημοσιευμένων εκθέσεων και μελετών από έγκυρους διεθνείς φορείς, που αναδεικνύουν τα οφέλη των «πράσινων» κτιρίων.

Τα βασικά από αυτά είναι:

Μειωμένο λειτουργικό κόστος

 • Για χαμηλότερες βαθμίδες πιστοποίησης το επιπλέον κόστος είναι χαμηλό ή μηδενικό, ενώ για υψηλότερες βαθμίδες ανέρχεται σε ~2-5%, το οποίο συνήθως αποπληρώνεται μέσα σε 2-5 χρόνια, μέσω εξοικονόμησης στο λειτουργικό κόστος (ενέργεια, νερό) και κόστος συντήρησης.
 • Όταν οι στρατηγικές αειφορίας ενσωματώνονται έγκαιρα στο σχεδιασμό, το αρχικό κόστος μπορεί να περιοριστεί σημαντικά.

Προστιθέμενη αξία στο κτίριο

 • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά – κτίριο πιο ελκυστικό προς ενοικίαση, πώληση, διατήρηση.
 • 70% των επενδυτών θα αποδέχονταν υψηλότερο κόστος για ένα περιβαλλοντικά πιστοποιημένο κτίριο.
 • Μπορεί να επιτευχθεί έως και 20% premium σε αγοραπωλησίες ή ενοίκια, για πιστοποιημένα ακίνητα.

Περιορισμός ρίσκου επένδυσης

 • Θωράκιση κτιρίου έναντι μελλοντικών αλλαγών π.χ. κλιματική αλλαγή.
 • Ασφαλέστερη μακροπρόθεσμη επένδυση

Υγιές και παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον

 • Άνετο, ποιοτικό και υγιές εσωτερικό περιβάλλον.
 • Θερμική, οπτική, ακουστική άνεση.
 • Αύξηση παραγωγικότητας έως 8-11%.

Μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

 • Για όλο τον κύκλο ζωής του κτιρίου (μελέτη, κατασκευή, λειτουργία).
 • Μείωση εκπομπών, ρύπων κλπ.
 • Αποδοτική χρήση φυσικών πόρων.

Σύγχρονες λύσεις βέλτιστης διαχείρισης ενός σύγχρονου επαγγελματικού κτιρίου

Η λογική διαχείρισης ενός σύγχρονου κτιρίου μέχρι σήμερα ήταν η επιλογή των βέλτιστων συστημάτων ανά τομέα λειτουργίας όπως:

 • Συστήματα Ασφαλείας
 • Πυρανίχνευση
 • Συστήματα Κατάσβεσης
 • Συστήματα Access
 • Συστήματα Κλειστού Κυκλώματος – CCTV
 • Συστήματα Κτιριακού Αυτοματισμού / Ενεργειακής Διαχείρισης (BEMS)

Σήμερα προχωράμε ένα βήμα πιο πέρα. Οι λύσεις που προσφέρονται σε μία σύγχρονη κτιριακή εγκατάσταση δεν είναι μόνο εξαιρετικές (state-of-the-art) τεχνολογικά, αλλά και διασυνδεδεμένες (integrated) μεταξύ τους. Το systems integration είναι εδώ και οι δυνατότητες που προσφέρονται στο σύγχρονο επαγγελματικό κτίριο είναι απεριόριστες.

screen_2016130

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής, παρακολούθησης και διαχείρισης των κρίσιμων δεδομένων ενός κτιρίου, μαζί με την ισχυρή πλατφόρμα λογισμικού και ανάλυσης, αποτελεί ένα ισχυρότατο πυρήνα σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση.

screen_2016131

 • Energy Analytics Platform (ενεργειακή καταγραφή και διαχείριση)

 • Έλεγχος και αυτοματισμοί σε συστήματα θέρμανσης, ψύξης, αερισμού, φωτισμού

 • Συνολική διαχείριση συμβάντων, συναγερμών με άμεση ενημέρωση χρήστη (pop up
  window, sound buzzer, e-mail, SMS)

 • Απομακρυσμένη διασύνδεση μέσω WEB browser ή Smartphone για πλήρη πρόσβαση σε
  LOGS, διαχείριση και συναγερμούς

 • Πλήρης επεκτασιμότητα

 • Custom Γραφικά

 • Διασύνδεση με Κέντρο Λήψης Σημάτων

 • Άμεση διασύνδεση με 3rd party συστήματα (ΚΝΧ, Modbus, BacNet, κ.α.)

screen_2016132

Μπορεί πλέον να προσφερθεί συνολική διασυνδεσιμότητα μεταξύ διαφορετικών συστημάτων όλων των κρίσιμων λειτουργιών του σύγχρονου κτιρίου με κεντρικό έλεγχο και αυτοματοποιημένες λειτουργίες που αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο ορθής και περιβαλλοντικής λειτουργίας με τα αντίστοιχα αναμενόμενα οφέλη.

Ανάλογα συστήματα ολοκληρωμένης καταγραφής, ελέγχου και αυτοματισμών των κτιριακών λειτουργιών και συστημάτων, συστήματα στα οποία εξειδικεύεται η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., συμβάλλουν καθοριστικά στην επίτευξη μιας σειράς πόντων βαθμολογίας (credits) σε μεθόδους περιβαλλοντικής αξιολόγησης και πιστοποίησης όπως η μέθοδος BREEAM και LEED .

Νίκος Χατζηγεωργίου, Σύμβουλος Ενεργειακών Υπηρεσιών της Ζαριφόπουλος Α.Ε.