Project Description

Μελέτη, ανάπτυξη και αναβάθμιση του συστήματος Κεντρικού Ελέγχου και Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων, με σύγχρονα συστήματα τελευταίας τεχνολογίας, σε 50 και πλέον καταστήματα της αλυσίδας σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος.

Η ΠΙΟ ΕΞΥΠΝΗ ΛΥΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι μια κορυφαία αλυσίδα σούπερ μάρκετ που εδρεύει στην Ελλάδα και είναι θυγατρική του διεθνούς ομίλου λιανικής πώλησης τροφίμων Ahold Delhaize. Η AB ιδρύθηκε το 1939 στην Αθήνα και αποκτήθηκε από τη βελγική εταιρεία λιανικής πώλησης “Delhaize Group” (που συγχωνεύθηκε με την Ahold για να σχηματίσει το Ahold Delhaize το 2015) στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Περισσότεροι από 14.000 εργαζόμενοι εργάζονται σε 312 τοποθεσίες σε όλη τη χώρα.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ο πελάτης ήθελε να είναι σε θέση να παρακολουθεί και να ελέγχει όλες τις λειτουργίες BEMS σε κάθε κατάστημα, να αναλύει και να παρακολουθεί με διαφάνεια την κατανάλωση, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας. Τα διάφορα υπάρχοντα συστήματα HVAC και μη HVAC (ψυγεία, φωτισμός, μετρητές ενέργειας κ.α.) έπρεπε να ενσωματωθούν σε μία ενιαία συνεργατική πλατφόρμα, με βασικό χαρακτηριστικό τη δυνατότητα απομακρυσμένης εποπτείας και διαχείρισης.

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Η μεγαλύτερη δυσκολία στο όλο εγχείρημα, ήταν η επιλογή ενός επεκτάσιμου, πλήρως παραμετροποιήσιμου και ευέλικτου συστήματος, το οποίο θα μπορούσε να τυποποιηθεί με τέτοιο τρόπο που να μπορεί εγκατασταθεί εύκολα και κυρίως με χαμηλό κόστος, σε ένα τόσο μεγάλο δίκτυο διαφορετικών καταστημάτων. Το εν λόγω σύστημα θα έπρεπε να αποτελέσει μια “end to end”, “turnkey” λύση, που θα διασφάλιζε την όλη εφαρμογή σε τυχόν μελλοντικές προσθήκες και παρεμβάσεις. Επιπρόσθετα, η ενσωμάτωση όλων των διαφορετικών κατασκευαστών και τεχνολογιών ανά υποσύστημα ελέγχου (κλιματισμός, φωτισμός, ψύξη, ενέργεια, συναγερμός) σε ένα ενιαίο περιβάλλον με δυνατότητες ελέγχου και διαχείρισης.

Η ΛΥΣΗ

Η εταιρία Delphis Group που είναι υπεύθυνη για την εγκατάσταση και συντήρηση των συστημάτων ψύξης και κλιματισμού της ΑΒ και η εταιρεία Ζαριφόπουλος Α.Ε. με μεγάλη εμπειρία σε εγκαταστάσεις BEMS και αυτοματισμού, επιλέχθηκαν για την υλοποίηση της παραπάνω εφαρμογής. Το σύστημα που επιλέχθηκε για να αναλάβει αυτό το δύσκολο ρόλο ήταν το Honeywell Arena – HAWK Integrated System, το οποίο κατασκευάζεται εξολοκλήρου στην Γερμανία και στηρίζει την λειτουργία του στο τελευταίας τεχνολογίας πρωτόκολλο κτιριακού αυτοματισμού BACNet.

Το ARENA είναι ένα υπερσύγχρονο λογισμικό το οποίο βασίζεται στο Niagara Framework, που έρχεται να αντικαταστήσει την χρήση SQL βάσης δεδομένων, με αποτέλεσμα την ταχύτερη και αποδοτικότερη διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων. Επίσης είναι web based εφαρμογή, με αποτέλεσμα να είναι προσβάσιμο πολύ εύκολα μέσω δικτύου ή ακόμα και μέσω smartphone συσκευής.

Βασικό χαρακτηριστικό-πλεονέκτημά του είναι η δυνατότητα διασύνδεσης (integration), μεγάλου αριθμού ανοιχτών πρωτοκόλλων, αλλά και πολλών κλειστών (proprietary) μέσω της συνεργασίας της Niagara με πολλούς 3rd party κατασκευαστές. Το λογισμικό έρχεται να συμπληρώσει η νέα πλατφόρμα Energy Analytics, η οποία λαμβάνει δεδομένα απ’ ευθείας από το ARENA και αναλαμβάνει το δύσκολο έργο της ανάλυσης της ενέργειας μέσω KPI’s και Normalization, καθώς και του Reporting.

Σε επίπεδο καταστήματος χρησιμοποιήθηκαν οι πανίσχυροι ελεγκτές της σειράς HAWK, οι οποίοι μέσω του πανίσχυρου επεξεργαστή τους, έχουν δυναμικότητα διαχείρισης πολύ μεγάλου αριθμού Software η Hardware σημάτων. Διαβάζουν και διαχειρίζονται άμεσα και χωρίς την χρήση ενδιάμεσων gateways, όλα τα γνωστά ανοιχτά πρωτόκολλα κτιριακού αυτοματισμού, προσφέροντας μεγάλη ευστάθεια αλλά και ταχύτητα στην επικοινωνία.

ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Η εμπειρία της ομάδας υλοποίησης του έργου σε σύνθετα και απαιτητικά έργα σε συνδυασμό με την ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών για την ενσωμάτωση στην πλατφόρμα του συνόλου των ΗΜ εγκαταστάσεων των καταστημάτων, έδωσε εντυπωσιακά αποτελέσματα αναφορικά με το ζητούμενο αποτέλεσμα.

Το σύστημα Κεντρικού Ελέγχου και Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων αναβαθμίστηκε με σύγχρονα συστήματα τελευταίας τεχνολογίας. Η πολύ ισχυρή εμπειρία μας στην ενσωμάτωση συστημάτων τρίτων και στην παροχή εξειδικευμένης μηχανικής, σε συνδυασμό με το σύστημα ενεργειακής διαχείρισης ENERGY VISION NX, επιτρέπει πλέον την κεντρική παρακολούθηση και βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας των 50 και πλέον ανακαινισμένων καταστημάτων.