Το εγκαταστημένο από την ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. σύστημα ενεργειακής διαχείρισης ENERGY VISION NX, επιτρέπει πλέον την κεντρική παρακολούθηση και βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας των άνω των 80 ανακαινισμένων καταστημάτων της ΑΒ Βασιλόπουλος.

ΜΙΑ ΕΞΥΠΝΗ ΛΥΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Ο πελάτης ζήτησε την κεντρική παρακολούθηση και έλεγχο όλων των λειτουργιών των συστημάτων BEMS σε κάθε κατάστημα, να αναλύει και να παρακολουθεί με διαφάνεια την κατανάλωση, με στόχο πάντα την εξοικονόμηση ενέργειας. Τα διάφορα υπάρχοντα συστήματα HVAC και μη, όπως ψυγεία, φωτισμός, μετρητές ενέργειας κ.α., έπρεπε να ενσωματωθούν σε μία ενιαία συνεργατική πλατφόρμα, με βασικό χαρακτηριστικό τη δυνατότητα απομακρυσμένης λειτουργίας.

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Η μεγαλύτερη δυσκολία στο όλο εγχείρημα, ήταν η επιλογή ενός επεκτάσιμου, πλήρως παραμετροποιήσιμου και ευέλικτου συστήματος, το οποίο θα μπορούσε να τυποποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εγκατασταθεί εύκολα και κυρίως με χαμηλό κόστος, σε ένα τόσο μεγάλο δίκτυο διαφορετικών καταστημάτων.

Το εν λόγω σύστημα θα έπρεπε να αποτελέσει μια “end to end”, “turnkey” λύση, που θα διασφάλιζε την όλη εφαρμογή σε μελλοντικές προσθήκες και παρεμβάσεις. Επιπρόσθετα, η ενσωμάτωση όλων των διαφορετικών κατασκευαστών και τεχνολογιών ανά υποσύστημα ελέγχου (κλιματισμός, φωτισμός, ψύξη, ενέργεια, συναγερμός) σε ένα ενιαίο περιβάλλον με δυνατότητες ελέγχου και διαχείρισης.

Η ΛΥΣΗ

Η εταιρία Delphis Group, που είναι υπεύθυνη για την εγκατάσταση και συντήρηση των συστημάτων ψύξης και κλιματισμού της ΑΒ, και η εταιρεία Ζαριφόπουλος Α.Ε. με μεγάλη εμπειρία σε εγκαταστάσεις BEMS και αυτοματισμού, επιλέχθηκαν για την υλοποίηση της παραπάνω εφαρμογής.

Το σύστημα που επιλέχθηκε για να αναλάβει αυτό το δύσκολο ρόλο ήταν το Honeywell Arena – HAWK Integrated System, το οποίο κατασκευάζεται εξολοκλήρου στην Γερμανία και στηρίζει την λειτουργία του στο τελευταίας τεχνολογίας πρωτόκολλο κτιριακού αυτοματισμού BACNet. Το ARENA είναι ένα υπερσύγχρονο λογισμικό, το οποίο βασίζεται στο Niagara Framework, που έρχεται να αντικαταστήσει την χρήση SQL βάσης δεδομένων, με αποτέλεσμα την ταχύτερη και αποδοτικότερη διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων. Επιπλέον είναι web based εφαρμογή, για να είναι προσβάσιμο πολύ εύκολα μέσω δικτύου ή ακόμα και μέσω μιας smartphone συσκευής.

Βασικό χαρακτηριστικό – πλεονέκτημά του είναι η δυνατότητα διασύνδεσης (integration), μεγάλου αριθμού ανοιχτών πρωτοκόλλων, αλλά και πολλών κλειστών (proprietary) μέσω της συνεργασίας της Niagara με πολλούς τρίτους (3rd party) κατασκευαστές. Το λογισμικό συμπληρώνεται με τη νέα πλατφόρμα Energy Analytics, η οποία λαμβάνει δεδομένα απ’ ευθείας από το ARENA και αναλαμβάνει το δύσκολο έργο της ανάλυσης της ενέργειας μέσω KPI’s και Normalization, καθώς και του Reporting.

Σε επίπεδο καταστήματος χρησιμοποιήθηκαν οι πανίσχυροι ελεγκτές της σειράς HAWK, οι οποίοι μέσω του επεξεργαστή τους, έχουν δυνατότητα διαχείρισης πολύ μεγάλου αριθμού Software η Hardware σημάτων. Διαβάζουν και διαχειρίζονται άμεσα και χωρίς την χρήση ενδιάμεσων gateways, όλα τα γνωστά ανοιχτά πρωτόκολλα κτιριακού αυτοματισμού, προσφέροντας μεγάλη ευστάθεια αλλά και ταχύτητα στην επικοινωνία.

ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Η εμπειρία της ομάδας υλοποίησης του έργου έδωσε εντυπωσιακά αποτελέσματα αναφορικά με τη ζήτηση του πελάτη.

Το σύστημα Κεντρικού Ελέγχου και Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων αναβαθμίστηκε με σύγχρονα συστήματα τελευταίας τεχνολογίας. Η πολύ ισχυρή εμπειρία μας στην ενσωμάτωση συστημάτων τρίτων και στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, αξιοποιώντας πλήρως το σύστημα ενεργειακής διαχείρισης ENERGY VISION NX, επιτρέπει πλέον την κεντρική παρακολούθηση και βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας των 80 και πλέον ανακαινισμένων καταστημάτων.