Μελέτη, ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση των Συστημάτων Πυροπροστασίας (αυτόματης πυρανίχνευσης και συστημάτων κατάσβεσης), Ασφάλειας, CCTV, καθώς και του Συστήματος BΕMS – διαχείρισης και ενεργειακού ελέγχου του συνόλου των Η/Μ εγκαταστάσεων, στο ΑΜΑΝΖΟΕ στο Πoρτοχέλι Αργολίδας – ξενοδοχειακό τμήμα και τμήμα Villas.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα ΑΜΑΝΖΟΕ στο Πoρτοχέλι Αργολίδας είναι ένα μοναδικό «Luxury» resort, κορυφαίο για την Ελλάδα και ένα από τα «διαμάντια» της αλυσίδας AMANZOE RESORTS. Περιλαμβάνει εκτενείς κοινόχρηστες εγκαταστάσεις (κεντρικά εστιατόρια, reception, SPA & Fitting Center κ.α.), εκτεταμένο δίκτυο υπερπολυτελών bungalows, καθώς και έναν αυξανόμενο αριθμό ανεξάρτητων μονάδων (Villas).

Το διευθυνσιοδοτημένο σύστημα πυρανίχνευσης δομείται ως ένα εκτεταμένο δίκτυο συνδεδεμένων μεταξύ τους πινάκων, που καλύπτει ολόκληρη την έκταση του συγκροτήματος και των villas και κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτρέπει την συνεχή, κεντρική παρακολούθηση, έγκαιρη ενημέρωση και αποτελεσματική προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας. Τα πολλαπλά συστήματα αυτόματης κατάσβεσης προστατεύουν με τη σειρά τους ένα μεγάλο πλήθος χώρων με αυξημένο κίνδυνο φωτιάς – χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων, μαγειρεία κ.α.

Το Σύστημα BEMS της Ζαριφόπουλος διαχειρίζεται αυτοματοποιημένα τις λειτουργίες των Η/Μ εγκαταστάσεων, που αφορούν Κλιματισμό, Μονάδες VAM, Φωτισμό, Ανεμιστήρες, Αντλιοστάσια, Βιολογικό καθαρισμό, Υποσταθμό ΜΤ, Πυρασφάλεια, Πυροσβεστικό Συγκρότημα, Δεξαμενές νερού και καυσίμων, Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη και Άρδευση, με αποτέλεσμα τον άψογο συντονισμό – συνεργασία όλων των λειτουργιών, την επιτήρηση – έγκαιρη ειδοποίηση βλαβών και κυρίως την μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Η Μελέτη – Ανάπτυξη & Εγκατάσταση του συστήματος BEMS από την Ζαριφόπουλος Α.Ε, στο AMANZOE Πορτοχελίου, αποτελεί ένα Πρότυπο Καλής Πρακτικής στον τομέα Υπηρεσιών Ενεργειακής Διαχείρισης & Ελέγχου για όλο τον Ξενοδοχειακό Κλάδο.

Υπεύθυνος Μηχανικός: Νίκος Ζώκας